Top Local Places

ABF

Olof Palmes gata 9, Stockholm, Sweden
Education

Description

ad

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, är Sveriges äldsta och ledande studieförbund.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

ABF är på plats under Folk och Kultur för att sprida vår syn på kultur. Vi tycker inte att kulturen ska vara en sluten värld, reserverad för ett fåtal personer. Genom att prata med politiker och tjänstemän vill vi lyfta frågan om hur vi gör kulturen mer jämlik och tillgänglig för fler! #folkbildning #folkochkultur

facebook.com

Visste du att det är samernas nationaldag idag? Hur tycker du det ska uppmärksammas? På biograf Panora i Malmö anordnar ABF Malmö en extrainsatt visning av guldbaggebelönade och publiksuccén Sameblod – en historia kopplad till det långa sameförtrycket som gör upp med Sveriges mörka förflutna.

facebook.com

BIDRAGEN MINSKAR TROTS FOLKBILDNINGENS VIKTIGA ROLL Örebro läns bildningsförbund beskriver den utmaning många folkbildningsaktörer står inför runt om i landet. Befolkningstillväxten går stadigt uppåt och nya bostadsområden växer fram. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda musik, dans och teater för barn och unga; samtalsgrupper och kultur för våra äldre; föräldrastöd, föreläsningar, konserter och fortsätta det framgångsrika arbetet för integration och etablering genom olika former av verksamhet för nyanlända så behöver de kommunala bidragen höjas. Folkbildningens aktörer inbjuds till allt fler arenor, efterfrågas i fler sammanhang och spelar en viktig roll i samhällets utveckling och demokrati. Vi har en unik uppbyggd infrastruktur i civilsamhället för människors intressen och engagemang och vi ser en enorm potential att kunna möta upp flera behov i samhället. Ge oss möjlighet att göra det!

facebook.com

INKOMSTKLYFTORNA DE STÖRSTA I MODERN TID! Inkomstskillnaderna i Sverige har aldrig varit större i modern tid, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Dessa siffror visar att samhällsutvecklingen på många områden går åt fel håll, Sverige är ett klassamhälle. Det finns mycket som måste göras för att vända den här utvecklingen. ABF vill med folkbildningen som metod dra sitt strå till stacken. Därför jobbar vi varje dag i alla delar landet med att synliggöra klassamhället och visa hur det påverkar människors livsvillkor. Ett exempel är avdelningen ABF Stockholm som tillsammans med det fackliga idéinstitutet Katalys har lanserat en föreläsningsserie under projektet Klass i Sverige som ska belysa det svenska klassamhället. En del av föreläsningarna kommer även att spelas in och alla rapporter som släpps går att ladda ner gratis på Katalys hemsida. Vi är många runtom i landet med ett gemensamt intresse av ett solidariskt och jämlikt Sverige. Låt oss därför bilda oss och organisera oss. Så vi kan börja vända utvecklingen redan nu. Tillsammans gör vi en annan värld möjlig! Du hittar mer information om projektet och föreläsningsserien här: https://www.katalys.org/klass/

facebook.com

UNGA VILL LÄRA SIG MER OM POLITIK OCH SAMHÄLLE ABF var på plats när Studieförbunden, för femte året i rad, presenterade rapportserien Bildningstrender. En hoppingivande bildningstrend, så här i valårstider, är ungas stora intresse av att lära sig mer om politik och samhällsfrågor. Men för att intresset ska kunna omvandlas till ett aktivt deltagande i demokratin måste det satsas mer pengar på folkbildningen. Eller som Eva Lantz, verksamhetschef på ABF förbundsexpedition, uttryckte det i den efterföljande paneldebatten: ”Vi behöver nå dem som står längst bort från makt och inflytande. Folkbildningen möjliggör demokratiskt deltagande.” Läs mer om rapporten här: http://studieforbunden.se/papport-bildningstrender-2018/

facebook.com

"KULTUR ÄR TILL FÖR ALLA – INTE FÖR NÅGRA FÅ" Just nu pågår konferensen Funkiskultur 2018 i Halmstad. ABF är självklart på plats. Läs intervjun med Carin Thurfjell, nationell samordnare, om varför det är viktigt att alla, oavsett funktionshinder eller bakgrund, ska kunna ta del av och även få möjlighet att skapa kultur.

facebook.com

2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och dem som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. #minnesdag #förintelse #abf #tagdigtid #allalika #nejtillnazism #inganazister

facebook.com

Ska folkbildningen offras för skattesänkningar? "Det är beklagligt att flera riksdagspartier vill offra ett världsunikt demokratiskt verktyg till förmån för stora skattesänkningar i en tid när behovet av kunskap, bildning, dialog och mötesplatser är större än på väldigt länge." Idag skriver vår ordförande Helén Pettersson och ABF Göteborgs ordförande Gunilla Carlsson om de pengar som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill använda för att sänka skatten, skulle tas från verksamheter som behövs mer än någonsin.

facebook.com

Vi är stolta över att presentera Anna Jörgensdotter som vinnare av Moa Martinson-priset 2017! Välkommen på stipendieutdelning 27 januari 2018 kl 14.00 i ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm. Läs motivering i länken.

facebook.com

P4 Kristianstad Sveriges Radio visar upp ABF Hörbys verksamhet där nyanlända gymnasieungdomar som vill lära sig mer svenska ger gratis support till pensionärerna med sina datorer, telefoner och plattor. En viktig del i IT-guidesinsatsen är att visa att ungdomarna är en samhällsresurs samtidigt som det för de unga innebär att de får en mer effektiv språkinlärning som går över såväl generations- som kulturella gränser. ”Många barn och barnbarn blir avlastade och kan hälsa på sina gamla utan att behöva hålla på med deras mobiler och datorer”, säger Camilla Hindersson på ABF Hörby. Känner du igen dig?

facebook.com

Vi är ett studieförbund som vill förändra världen. Ett förbund som motverkar klassamhället. Det kan se olika ut på olika platser. I Borlänge driver ABF mötesplats 2020. Hör Åsa berätta:

facebook.com

Quiz

NEAR ABF

Svalgränd.

Stockholm, Sweden
Local business