Top Local Places

Studiefrämjandet Södra Dalarna

Magasinsgatan 27, Falun, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Lokalavdelningen Studiefrämjandet Södra Dalarna är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund. Vi är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 240 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet Studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet arbetar aktivt med hållbar utveckling. Hållbarhet genomsyrar vår dagliga verksamhet. Med hållbarhet menar vi det som gynnar mångfald, utveckling och varaktighet hos natur, samhälle och människa. Vår verksamhet ska utvecklas i samklang med samhället och naturen för att främja ett hälsosamt och rikt liv.

Inriktning - djur, natur, miljö och kultur

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik.

Samverkan för folkbildning
Studiefrämjandet engagerar sig i arbetet att utveckla folkbildningsverksamhet på nya områden. Därför samverkar vi med andra bildningsaktörer både inom och utom landets gränser.CONTACT

Quiz