Top Local Places

Valvet Förvaltning

St Eriksgatan 60, Stockholm, Sweden
Company
advertisement

Description

ad

Valvet Förvaltning bildades 2004 genom en sammanslagning av tre förvaltningsbolag som var och en har ett ursprung från 1980-talet. Valvet Förvaltning bildades 2004 genom en sammanslagning av tre förvaltningsbolag som var och en har ett ursprung från 1980-talet.

Idag är vi en totalleverantör inom fastighetsförvaltning och vi erbjuder kompetens inom alla delar som rör ekonomi,  administration, skötsel, drift och underhåll av er fastighet.
Hos oss kan ni välja om ni vill ha hjälp med hela förvaltningsuppdraget eller om ni vill att vi ska stötta och ta ansvar för vissa utvalda delar.

Vår affärsidé är att vi ska göra det enkelt för våra kunder att äga fastigheter och vår målsättning är att medverka till ägarens långsiktiga lönsamhet genom att aktivt förbättra fastighetens drift, skötsel och ekonomi.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Valvet Förvaltning

Om du sitter i styrelsen i en Brf och behöver hjälp..

Valvet Förvaltning
facebook.com

Recommended Before and After transformation