Top Local Places

Kemakta Konsult AB

Warfvinges väg 33, Stockholm, Sweden
Local business

Description

ad

Kemakta är ett personalägt konsultföretag som utför miljöriskanalyser. Kemakta är ett personalägt konsultföretag som specialiserat sig på miljöriskanalys och miljöriskbedömningar. Företaget startade 1975 med frågor kring slutförvar av kärnavfall. Sedan mer än 20 år arbetar vi framgångsrikt med kemiska miljörisker. De kunskaper om föroreningars kemi och transport i naturliga system som vi under lång tid byggt upp har hjälpt oss att förstå och finna lösningar på våra kunders olika miljöproblem.

CONTACT

Quiz

NEAR Kemakta Konsult AB