Top Local Places

KTH Royal Institute of Technology

Drottning Kristinas väg 4, Stockholm, Sweden
University

Description

ad

Make yourself familiar with KTH in Stockholm - the largest and oldest technical university in Sweden. | Bekanta dig med KTH som svarar för en tredjedel av Sveriges tekniska forskning och utbildning på högskolenivå!  [Information på svenska längre ned]

The purpose of the KTH Facebook Page is to give an insight into studies, student life and research at KTH. Facts about programmes, courses and admissions can be found on the website, www.kth.se/int. For contact information, see http://www.kth.se/en/om/kontakt/kontakt-1.1947. Questions of a general nature can be addressed to info@kth.se.

The Page is maintained by the Office for Communications and International Relations. The main contributors are Jenny and Jonas. We are here during (Swedish) office hours.

[På svenska]

Syftet med KTH:s Facebook-sida är att ge en inblick i studier, studentliv och forskning vid KTH. För faktainformation om utbildningar, antagning, examina mm hänvisar vi till KTH:s webbplats, www.kth.se. Frågor om utbildning kan ställas till utbildning@kth.se som är den officiella e-postkanalen för sådana frågor. Allmänna frågor kan ställas till info@kth.se.

Ansvarig för Facebooksidornas underhåll är avdelningen för kommunikation och internationella relationer vid KTH. Vi som oftast skriver här är Jenny och Jonas. Vi finns här under kontorstid.CONTACT

Quiz

NEAR KTH Royal Institute of Technology