Top Local Places

BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

Box 42136, 126 15 Stockholm, Hägersten, Sweden
Education

Description

ad

I Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, samverkar Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna, och SEKO Facket för service och kommunikation. Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar.

På BYNs (vår) hemsida finns information om bl a BYNs yrken, utbildningsvägar, byggutbildningar och BYN-regionerna.
Det är till BYN-regionerna du vänder dig med frågor kring t ex lärlingsanställning, utbildningsbok, yrkesbevis och frågor som rör din arbetssituation.

Allmänt

Syftet med BYNs Facebook-sida är att förbättra och stärka kommunikationen med elever, lärlingar, lärare, handledare, företag ,alla som arbetar med yrkesutbildningsfrågor i BYN-regionerna och BYNs parter. Vi vill även synligöra BYNs verksamhet intern och extern. Målet är att nå fler människor och genom dialog öka kunskaperna om yrkesutbildning inom bygg- och anläggningsbranschen.

Användaren ansvarar själv för sina inlägg men vi förbehåller oss rätten att radera inlägg som strider mot BYNs värdegrund, se http://www.byn.se/index.php?page=byns-vaerdegrund .

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd - Aktuellt

28-29:e mars kommer BYN att anordna en konferens för skolledare. Gör DIN anmälan innan 17:e februari! Smakprov ur programmet hittar ni på BYNs hemsida http://www.byn.se/news/40/99/Skolledarkonferens-28-29-mars-2017

facebook.com

28-29 mars 2017 så genomför vi återigen en konferens för Rektorer och skolledare på Bygg- och anläggningsprogrammet. Temat är kvaliteten i yrkesutbildningen och vi är glada att hälsa vår nya Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström välkommen som invigningstalare. Konferensen kommer att hållas på Rönneberga kursgård och inbjudan samt anmälningslänk kommer skickas via mail samt finnas på vår hemsida. Håll ögonen öppna så du inte missar att anmäla dig.

facebook.com

Construction Skills Sweden

Construction Skills Sweden
facebook.com

Construction Skills Sweden

Construction Skills Sweden
facebook.com

Photos from BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd's post

Yrkes-EM i Göteborg är i full gång!

Photos from BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd's post
facebook.com

Timeline Photos

Viktiga frågor avhandlas på BYN Upplands lärarkonferens. Härligt med många engagerade lärare.

Timeline Photos
facebook.com

Bygg din framtid

Bli inspirerad! Titta på filmen ”Bygg din framtid”. Vår förhoppning är att den ska ge lite mer nyfikenhet om BA-programmet och öppna upp intresset för ett framtida arbete i byggbranschen. https://www.youtube.com/watch?v=eFGruu9uEdg&feature=youtu.be

facebook.com

BYNs register och e-bok fungerar inte just nu. Teknikerna arbetar med problemet och vi hoppas att det snart ska vara åtgärdat.

facebook.com

Timeline Photos

Linus Hedlund och Karl-Oskar Plahn från Westerlundska gymnasiet i Enköping får sina diplom för medverkan i Yrkes-SM i Malmö.

Timeline Photos
facebook.com

Photos from BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd's post

Emilia Dahlin - Byggnads Mälardalen och Maria Gandeus -Skanska Sverige AB delade ut stipendier på Westerlundska gymnasiet i Enköping förra veckan.

Photos from BYN, Byggnadsindustrins Yrkesnämnd's post
facebook.com

Unga väljer bort byggprogrammet

Unga väljer bort byggprogrammet http://www.byggnadsarbetaren.se/2016/05/allt-farre-valjer-byggprogrammet/

facebook.com

Det går just nu inte att maila till BYNs kansli och det går inte att komma åt vår hemsida, register eller e-bok. Teknikerna jobbar för fullt och vi hoppas på en snabblösning.

facebook.com

Quiz