Top Local Places

Sømna Frivilligsentral SA

Sentrumsveien 1, Sømna, Norway
Local Service

Description

ad

Nyheter og informasjon fra Sømna Frivilligsentral.  Frivilligsentralen representerer et utvidet velferdstilbud for lokalbefolkningen i kommunen, og er en møteplass for alle som har lyst til å delta og motta hjelp innen frivillig virksomhet. Sentralen formidler tjenester til alle som har behov for det. Du kan spørre om det meste, og vi yter hjelp så fremst vi har frivillige til å
gjennomføre oppdragene.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Sømna Frivilligsentral SA

Sømna Frivilligsentral SA
facebook.com

Quiz

NEAR Sømna Frivilligsentral SA