Top Local Places

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering

Moheim,, Nordland, Norway
Professional Service

Description

ad

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering  tilbyr utarbeidelse av ROS analyser, krise- og beredskapsplaner. Vi arrangerer også beredskapskurs og -øvelser. Tar også utredningsoppdrag for Forsikringsbransjen Bedriften tilbyr:
- Kartlegging og analyse av uønskede hendelser, - utvikle beredskapsplaner, - utarbeide innsatsplaner og tiltakskort, - gjennomføre beredskapskurs og -samlinger, - planlegging- og gjennomføring av krisøvelser, - evaluering av øvelser og oppdatering av planverk, - styrking av informasjonssikkerhet, - planlegge adgangskontroll og skallsikring av bygg og anlegg

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's cover photo

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's cover photo
facebook.com

Photos from Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's post

Tøgersen Beredskap og Krisehåndtering takker for oppdraget med beredskapsutvikling i Norsk Fisketransport As. Bilder:1. Ett av selskapets fartøyer. 2. Fra evalueringen av beredskapsøvelse ved en av selskapets rederkonfranser og 3. Selskapets krisestab i full konsentrasjon under beredskapsøvelse. Øvelsen foregikk ved Sikkerhetssenteret Rørvik As.

Photos from Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's post
facebook.com

Photos from Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's post

I tilknytning til mitt engasjement ved Norsk Fisketransport AS, deltok jeg 14. og 15 mars på den 1.st av selskapets 2 offiserssamlinger. I tilnytning til samlingen ble det gjennomført en beredskapsøvelse ved Sikkerhetssenteret i Rørvik.http://www.ssras.no/ Sikkerhetssenteret arrangerte for første gang en maritim simulatorøvelse hvor beredskapsorganisasjonen på land delltok. Undertegnede deltok som rådgiver og observatør for selskapets beredskapsgruppe/krisestab. Sikkerhetssenteret bør absolutt vurdere å videreutvikle dette øvingskonseptet. Foto fra 1.) stor simulatoren og 2.) kontrollrom for simulatoren ved senteret

Photos from Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering's post
facebook.com

Timeline Photos

Tøgersen Beredskap og Krisehåndtering er for tiden inne i et prosjektsamarbeid med Norsk Fisketransport as om utvikling av en helhetlig beredskapsorganisasjon i bedriften. Et spennende oppdrag sammen med utrolig engasjerte mennesker i en svært målrettet organisasjon

Timeline Photos
facebook.com

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering

Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering
facebook.com

Timeline Photos

Skrivebordsøvelse for ledelsen ved Mosjøen Videregående skole

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Nivådelt kriseledelse

Timeline Photos
facebook.com

Jeg kan hjelpe deg å etablere en beredskapsorganisasjon i din virksomhet og gjennomføre øvelser, store som små. Ta kontakt..

facebook.com

Quiz

NEAR Tøgersen Beredskap- og Krisehåndtering