Top Local Places

Hva med oss? Region nord

Familievernkontoret i Harstad Sjøgt 3, 3.etg, Harstad, Norway
Government organization

Description

ad

Samlivskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne.
Arr: Bufetat region nord Familier som har barn med nedsatt funksjonsevne kan oppleve store utfordringer knyttet til barnets funksjonsnedsettelse. Det kan ofte handle om forholdet til hjelpeapparatet. Det kan også dreie seg om dårlig samvittighet overfor andre barn i familien. Ofte blir det lite tid til slekt og venner. Noen kan også kjenne på egne, vonde reaksjoner og følelser, særlig når man er sliten og får lite nattesøvn.

Ensomme i erfaringene:
Foreldre kan fortelle om en erfaringsensomhet ved å ha barn med nedsatt funksjonsevne. Det kan være vanskelig å dele opplevelsene, andre mennesker skjønner så lite av hvordan dette livet er. Det kan handle om det som blir slitsomt. Men også om hvor godt det er å oppleve forståelsesfulle hjelpere og venner. Eller gleden over de små positive forandringene hos barnet som andre kanskje ikke ser eller skjønner. Mange par opplever at det blir liten tid til å prioritere parforholdet. Dette kan etter hvert medvirke til at par opplever avstand og dårlig kommunikasjon, og unødige konflikter kan utvikle seg.

Gode parforhold:
God omsorg for barn er også avhengig av foreldrenes evne til å ta vare på seg selv som par. Et godt parforhold er rett og slett nøkkelen som kan gjøre dagliglivet i familien lettere. Det er derfor «Hva med oss?» -tilbudet ble utviklet. Hva med oss? er en møteplass der foreldre kan få dele erfaringer og opplevelser, aktuell kunnskap og fakta om livet i slike familiesituasjoner.

Styrke samarbeidet i familien
Gjennom å lytte til andres erfaringer, løsninger og utfordringer, kan man få verdifulle opplevelser knyttet til egne relasjoner og eget liv. Et hovedmål med «Hva med oss?» -kursene er at parene skal få en mulighet til å styrke parforholdet, og samarbeidet i familien.

Færre konflikter:
Den forebyggende effekten av «Hva med oss?» handler om å redusere konfliktutvikling og risiko for samlivsbrudd. Statistisk sett er det ikke grunnlag for å fastslå at samlivsbruddraten er høyere hos par som har barn med nedsatt funksjonsevne enn hos andre par. Men de ekstra utfordringene kan føre til at forholdet utvikler seg i negativ retning. Et «Hva med oss?» -kurs kan bidra til at man får øye på viktige sider av samlivet som man kan prioritere sterkere, slik som kommunikasjon, konflikthåndtering, deling av emosjonelle reaksjoner og ikke minst en deling av gode fellesopplevelser som par og kjærester.

Følgende temaer taes opp:
•   Innledning om familieliv og parforhold
•   Kommunikasjon som nøkkel eller lås?
•   De sammensatte følelsene
•   Menn og kvinner – to verdener?
•   Når vi tråkker på hverandre
•   Å skape et livsrom for alle i familien
•   Betydningen av vennskap, glede og humor

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Frikant Mediedesign

På neste "Hva med oss?" kurs i Alta 12-14. februar besøker vi Sorrisniva. Det er fremdeles ledige plasser på kurset😊 Ta kontakt for spørsmål og påmelding: rita.vasseng@bufetat.no https://www.facebook.com/Sorrisniva/posts/1036719243053510

Frikant Mediedesign
facebook.com

Quiz

NEAR Hva med oss? Region nord