Top Local Places

Bjerka IL

idrettsveien, Bjerka, Norway
Community Organization

Description

ad

Organiserer idrett og aktiviteter for barn og unge på Bjerka, med hovedvekt på fotball og ski. Idrettslaget er i tillegg aktiv og viktig på flere andre arenaer i nærmiljøet. Driver Barnas Aktivitetshall.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Timeline Photos

I dag delte leder i Bjerka IL Terje Ånonli ut Bjerka IL sin "Bidra I Lag" pris. Prisvinner var Kjeld Kjeldsen som i årtier alltid har stilt opp for Bjerka IL. Uansett spørsmål om hjelp så har våre lokale maskinentreprenører stilt opp. Kjeld Kjeldsen har gjennom sin positivitet, bidratt med maskiner, utstyr og tid til BIL. Når vi har bedt om regning så er det ikke sjelden at svaret har vært at det kunne være hans bidrag. Ukedag eller helg, alltid har vi fått hjelp. Takk fra Bjerka IL.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Gratulere med dagen til alle støttespillere og medlemmer i Bjerka IL. Bilde er fra første gang det var arrangert spesielt 17. mai arrangement på Bjerka,det var i 1966 og det var Bjerka IL som sto for arrangementet.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Minner om at vi trekker 7 gratisbiletter til denne forestillingen blant alle som har betalt medlemskap / hallavgift i Bjerka IL innen 17. mai. Alle som bruker hallen må betale hallavgift som er 500,- pr familie / år. kan bruke vipps, se hjemmeside. http://www.bjerka.com/ Og en gratisbilett blandt alle som liker og deler denne statusen fra Bjerka IL. Arnardo kommer til Bjerka tirsdag 6. juni klokken 18:00

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Bidra I Lag prisen, siste frist for forslag settes til søndag 14. mai 20:00. Kom med ditt forslag på hvem som skal ha denne prisen. BIL deler ut prisen på arrangementet ved skolen 17. mai. Forslag sendes: post.bjerka@gmail.com

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Husk premieutdeling og dugnad kl 1800 i dag!

Timeline Photos
facebook.com

Cirkus Arnardo

Gratisbiletter til Sirkus Arnardo: Vil du på sirkus på Bjerka, da har du nå muligheten. Bjerka IL deler ut 7 gratisbilletter til Sirkus Arnardo 6. juni klokken 18:00. De setter opp sirkuset på grusbanen like ved hallen. Billettene trekkes BLANT ALLE SOM HAR BETALT medlemskap (og eventuelt hallavgift) til Bjerka IL innen 17. mai. Vi trekker også ut 1 gratisbillett til ALLE som liker og deler denne statusen. http://www.arnardo.no/

facebook.com

Timeline Photos

Er du en av de 70 som deltok på cuprenn eller foresatt til en av disse. Onsdag 10. mai klokken 18:00 -19:30 er det kombinert premieutdeling og vårdugnad på nærmiljøanlegget på Bjerka. . Ta med dugnadutstyr, BIL fyrer opp grillen. Husk å betale cuprennavgiften, medlemskapet og eventuelt hallavgiften før premieutdelingen. Dette kan du lese mer om på BIL sin hjemmeside. Se kommentarfeltet.

Timeline Photos
facebook.com

Bjerka Idrettslag

Bjerka IL lanserer ny oversiktlig hjemmeside. Her finner du en del info, men vi vektlegger å ha den oversiktlig. Her skal du kunne finne frem til kontoer, medlemskap etc. http://www.bjerka.com/

facebook.com

Timeline Photos

De nye hallkortene for 2017 sendes eller leveres i postkassen til alle som har betalt hallavgiften innen utgangen av april. Husk medlemskap for alle med 8643 Bjerka. Ved bruk eller opphold i hallen skal alle ha hallkort. De med 8643 Bjerka som betaler etter 1. Mai må hente hallkortene selv. Adresse oppgis med oppslag i hallen.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Bjerka IL inngikk i høst en avtale med UDI, Bjerka mottak og Barnas Aktivitetshall. Gjennom en søknad på aktivitetsmidler som UDI håndterte ble det gjort en avtale der det ble satt av x antall timer pr uke til enslige mindreårige ved BM. Avtalen gikk ut ved årsskiftet. BIL videreførte avtalen på nyåret før en ny avtale med UDI var på plass og satte av timer tre dager i uka til denne brukergruppen. Det er nå gjort avtale med UDI som sikrer avsatte timer / aktivitet og aktivitetsmidler også i 2017. Etter vedtaket om å legge ned mottaket på Bjerka er det etter dialog med UDI enighet om å revidere avtalen til å gjelde ut juli måned. Sammarbeidet med Bjerka mottak og UDI gjennom aktivitetemidler har gjort at BIL har kunnet kjøre prosjektet og leie halltimer i Barnas Aktivitetshall. Til slutt vil vi minne om at det også i år er behov for at brukerne betaler medlemskap og hallavgift.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Det er nye hallkort i 2017 som gjelder for 2017. Alle som betaler medlemskap og hallavgift før 1. mai vil få disset tilsent / levert så snart som mulig etter denne datoen. Etternølere må påregne å hente hallkort hos en av styremedlemmene i hallstyret. Informasjon om medlemskap og hallavgift skal være levert i alle postkasser med 8643 postnummer. (Informasjon ligger også på denne siden og henger på Coop Prix Bjerka) Noe dere lurer på så send en melding.

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Husk møtet i kveld 😊

Timeline Photos
facebook.com

Quiz