Top Local Places

Hålogalandsvegen - Statens vegvesen

Fjordgata 5, Harstad, Norway
Government organization

Description

ad

159 km veg gjennom syv kommuner og to fylker. Hålogalandsvegen blir et samferdselsløft for hele regionen. Hålogalandsvegen blir et løft for hele regionen. Ny og utbedret veg skal knytte regionen tettere sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

5-10 minutters ventetid på rv. 83 sør for Harstad | Statens vegvesen

I forbindelse med planleggingen av Hålogalandsvegen gjennomføres det omfattende undersøkelser av grunnforholdene på og langs eksisterende riksveg. Nå har vi kommet til rv. 83 sør for Harstad, og de neste ukene vil dette skape utfrodringer på riksvegen mellom Sørvika og Tjeldsund bru. Det blir nedsatt fartsgrense og manuell trafikkdirigering, og maks ventetid blir på 5-10 minutter.

facebook.com

Fjerde møte i politisk referansegruppe | Statens vegvesen

Fjerde møte i politisk referansegruppe er gjennomført på Sortland. Etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 er det en rekke nye representanter i den politisk referansegruppen, og det er viktig å gi disse en god innføring i prosjektet, orientere om status og peke på fremtidige utfordringer.

facebook.com

Timeline Photos

Godt nytt år! Mens planleggingen går sin gang, arrangerer vi nytt møte for politisk referansegruppe, fredag den 15. januar i Sortland. Hålogalandsvegen strekker seg gjennom syv kommuner og to fylkeskommuner, og for å sikre medvirkning og god involvering er det etablert en slik politisk referansegruppe som møtes et par ganger i året. Her stiller ordførerne fra de enkelte kommunene, i tillegg til representanter fra andre sektormyndigheter. Etter valget høsten 2015 er det kommet noen nye ordførere på plass, slik at det nå er ekstra viktig å orientere disse grundig om det arbeidet som pågår.

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

NEAR Hålogalandsvegen - Statens vegvesen