Top Local Places

Regionbibliotek Stockholm

Södermalmsallén 36, plan 3, Stockholm, Sweden
Library

Description

ad

Regionbibliotek Stockholm ska bidra till utvecklingen av biblioteksverksamheten i länet och har som främsta målgrupp bibliotekspersonal. Regionbibliotek Stockholm ska bidra till utvecklingen av biblioteksverksamheten i länet och har som främsta målgrupp bibliotekspersonal.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Nu har Kungliga biblioteket gett ut en rapport om biblioteken och de nationella minoritetsspråken. Helt klart en del av veckans läsning för oss på Regionbiblioteket. Läs du också! http://www.kb.se/Dokument/Biblioteken%20och%20de%20nationella%20minoritetsspråken_6.6-2018-17%20(002).pdf

facebook.com

Har du testat nya Bibblan bildar? Bibblan bildar är ett pilotprojekt som ska samla öppna lärresurser med MIK-inriktning. Plattformens syfte är att bidra till ökad digital kompetens i hela landet och den riktar sig i första hand till allmänheten, men kan även fungera som stöd för bibliotekspersonalen vid handledning och utbildning . Bibblan bildar är finansierad av KB.

facebook.com

I tisdags hade vi en första tematräff kring språk och interkultur. Tack alla ni som medverkade och tack Biblioteken i Sollentuna för att vi fick vara hos er! I väntan på att vi skickar ut lite info från mötet kommer här en länk till en text som kan ge lite perspektiv på flerspråkighet. /Annika, Lotta, Francisca och Lovisa

facebook.com

Konferens om stök i biblioteken: Välkommen till en dag för reflektion och samtal på temat stök i biblioteken. Vi hoppas att dagen blir ett tillfälle för fler perspektiv i samtalet om stök samt en möjlighet att knyta kontakter med kollegor. Tid: Torsdag 12 april kl. 9.00-16.30 Läs mer: http://regionbiblioteket.se/kalendarium/konferens-om-stok-i-biblioteken/ Syntolkning: Vägg med ett hål i som visar en bokhylla på ett bibliotek.

facebook.com

Nu finns ett självskattningstest kring digitala kompetenser för bibliotekspersonal! Att utveckla sina digitala kompetenser är extra aktuellt i och med den nationella satsningen på ett digitalt kompetenslyft, Digitalt först med användaren i fokus som pågår 2018-2020. Gör testet här: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/ba90f0f1-6fd8-497e-bc29-aaca881c923c?displayId=Swe1439847 Självskattningstestet är öppet för alla och ligger tillgängligt på Regionbibliotek Uppsalas webbsida tillsammans med mer info.

facebook.com

"Vad folkbiblioteken kan ansöka om är väldigt öppet. Men syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheterna. Stödet ska också ge långsiktiga effekter för att nå fler och öka inkludering och delaktighet."

facebook.com

"Vårt förhållningssätt ger en tydlighet och respekt. Att bygga relationer med barn och unga är en investering som ger mer än vi kan ana”. Läs en artikel från senaste Länsnytt om biblioteket i Bredäng och deras verksamheter för och med barn och unga. http://regionbiblioteket.se/2018/02/02/att-bygga-relationer-med-unga/

facebook.com

Arbetar du med mobil biblioteksverksamhet? Välkommen till en förmiddag med bokbuss och bokbil i fokus. Utifrån vad deltagarna önskar att samtala om skapar vi gemensamt en agenda för träffen.Tid: Fredag 23 mars kl. 9.00-12.00 http://regionbiblioteket.se/kalendarium/bokbusstraff/ Bilden: Flickr Norrköpings stadsbibliotek (CC BY-NC-ND 2.0) Syntolkning: En gul bokbuss i retrostil. Människor som kliver på bussen för att låna böcker.

facebook.com

Det här blir spännande att följa och läsa! /Pia

facebook.com

Nu finns en bra och lättillgänglig slutrapport för det stora projektet Dela läslust som pågått i fyra län mellan 2015-2017. Intressant om både medarbetares och chefers tankar om läsfrämjande och profession. Här finns också mycket som handlar om utvecklingsprocesser på bibliotek i allmänhet. Rekommenderas!

facebook.com

Välkommen till en inspirationsträff om Poesi på bibliotek! Vi utgår från de många olika sätt man kan vilja arbeta med poesi: läsande, skrivande, pratande och lånande. Medverkar gör bland andra Magnus William-Olsson, poet, Cecilia Billsdotter Jonsson, bibliotekarie Stockholms stadsbibliotek, Petter Herbertsson, bibliotekarie Lindängens bibliotek i Malmö, Lena Havel, skrivpedagog och bibliotekarie Huddinge bibliotek, Alice Thorburn och Elias Hillström båda bibliotekarier Stockholms stadsbibliotek.

facebook.com

Just nu föreläser Laleh Nayeb, logoped, inför 80 bokstartare! Regionbiblioteket håller fortbildningsdag och vi får lära oss om små barns språkutveckling och flerspråkighet. Dagen bjuder vidare på föreläsningar om att göra hembesök, samverkan med BVC, förskola, öppna förskolan och biblioteket samt silent books med mera! Utöver det får medverkande kommuner träffas för att prata ihop sig om sina projekt. Superspännande att starta bokstartsåret så här! /Lovisa och Pia

facebook.com

Quiz

NEAR Regionbibliotek Stockholm

Nikita Hair

Stockholm, Sweden
Local business