Top Local Places

Musikerförbundet (Musicians' Union) Sweden

Alströmergatan 25 B, Stockholm, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Facket för professionella musiker. Musikerförbundet kämpar för att vi musiker ska få en rättvis del av alla de ekonomiska värden vi skapar och en skälig kompensation för alla andra värden vi skapar i samhället.

Musikerförbundet tillhandahåller service och tjänster musiker behöver för ett hållbart yrkesliv.

Ingen vill leva i ett samhälle där vi musiker inte finns och för det vill vi ha den respekt och det politiska inflytande vi förtjänar.

Musikerförbundet representerar sedan starten 1907 Sveriges alla musiker.

Quiz