Top Local Places

E-delegationen

Karlavägen 100, Stockholm, Sweden
Government organization

Description

ad

E-delegationen arbetar för att driva på e-utvecklingen i offentlig sektor. Vi är en kommitté under Näringsdepartementet. Detta är E-delegationens officiella sida på Facebook. E-delegationen är en kommitté under Näringsdepartementet med representanter från 16 myndigheter och Sveriges Kommuner och Landsting som arbetar för att samordna och driva på e-utvecklingen i offentlig sektor.

I vårt uppdrag ingår att involvera dem som arbetar med eller är intresserade av e-förvaltning i delegationens arbete, lyssna in användarnas behov, sprida kunskap och främja erfarenhetsutbyte. Vi använder Facebook främst i syfte att ge insyn i vårt arbete, men också för att lyssna och främja dialog om e-tjänster och e-förvaltning.

På E-delegationens Facebook-sida hittar du bland annat:
• Aktuell information om E-delegationens arbete.
• Information om betänkanden och rapporter.
• Pressmeddelanden.
• Aktiviteter som E-delegationen deltar i.

Vi använder oss även av Twitter (www.twitter.com/edelegationen) och ett forum för erfarenhetsutbyte (www.edelegationen.ning.com).


---Vem kan läsa och göra inlägg på denna sida?---
De inlägg som görs på denna sida kan läsas av alla. Men för att göra inlägg behöver du ha ett Facebook-konto.

---Mejla eller ring om du har ett enskilt ärende---

Inlägg och kommentarer som görs på denna sida blir allmänna handlingar. Vill du kontakta oss i ett enskilt ärende, ring oss på tfn 08-405 10 00 eller mejla  info@edelegationen.se.

---När tar vi bort information på sidan?---
E-delegationen ansvarar för att hålla denna sida under uppsikt. Inlägg som är stötande, rasistiska, uttrycker kränkande åsikter om specifika personer, eller på andra sätt inte bedöms höra hemma på vår facebooksida, kommer de att tas bort. Detsamma gäller inlägg med reklam. Om det upprepas kommer användaren att uteslutas från sidan. Vi uppmanar dessutom alla användare på denna sida att anmäla kommentarer till oss som kan tänkas strida mot personuppgiftslagen eller inte följa de riktlinjer som ovan beskrivs.

CONTACT

Quiz

NEAR E-delegationen

Lidl

Stockholm, Sweden
Local business

SATS Sickla

Stockholm, Sweden
Local business