Top Local Places

TeckenspråksAkademien Sverige AB

"Slottet" , Slottsbacken 8, Stockholm, Sweden
Education

Description

ad

Vi undervisar svenskt teckenspråk som modernt språk på gymnasiet, även från årskurs 6 till årskurs 9.. Målgrupperna är hörande elever i skolåldern, hörselskadade, vuxendöva, och döva nyanlända, invandrare och övriga språkintresserade. Vi erbjuder teckenspråkskurser och föreläsning om teckenspråkets uppbyggnad och struktur, språk och kultur i teckenspråkssamfundet.
-till hörande elever (t.ex. CODA) teckenspråk som modersmål i grundskolor
-till hörande gymnasieelever som väljer teckenspråk som modernt språk
-nybörjare till avancerad nivå
-föräldrakurser
-personalen inom gruppboende och omsorgen
-lärare, pedagoger och assistenter inom grundskolan
-tolkar som fortbildning
-gymnasieskolor, svenskt teckenspråk som modernt språk
-skolor i teckenspråk som hemspråksundervisning
-skräddarsydda kurser i företag i teckenspråk och inom offentliga sektorn

Tveka inte att kontakta oss via epost eller sms:a om du vill ha en kurs på din ort.
Vi ger dig de verktyg du behöver för att lyckas väl i dina vidare teckenspråksstudier.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Vill du ha ett persontecken? En intressant länk till språktidningen. http://spraktidningen.se/artiklar/2017/09/harmed-tecknar-jag-dig

facebook.com

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk säger: Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochlear implantat. Svenskt tal och svensk textning.

facebook.com

Sex myter om teckenspråk i världen. (på engelska)

facebook.com

#Stockholmpride #turkosa #teckenspråk #pride #turkostänkande #döva #tolkforall #teckenspråksakademien TOLKFORALL TeckenspråksAkademien Sverige AB

facebook.com

facebook.com

Teckenspråk är ett spännande språk! Härliga elever på Manillaskolan gjorde en fantastiskt bra videofilm om teckenspråket.

facebook.com

Ett roligt och underhållande videoklipp! Amerikanska teckenspråket är det fjärde populära språket i USA.

facebook.com

En fantastisk möjlighet för er som vill använda teckenspråk utanför undervisningslokalen.

facebook.com

Quiz

NEAR TeckenspråksAkademien Sverige AB