Top Local Places

Opimco

Kristinebergs Strand 33, Stockholm, Sweden
Consulting/business services

Description

ad

Advisor and Facilitator in Operational Improvements and Change. Rådgivning och facilitering i verksamhetsförbättringar och förändring: - Lean Management & Facilitation, - Operational Improvements & Change, - Operational Efficiency & Risk. Opimco är specialiserad på operativa förbättringar och utgår från din verksamhets strategiska inriktning och utmaningar, din organisations värderingar, dina intressenters krav på nytta och resultat och dina medarbetares verklighet.

Opimco utför rådgivning, faciliterings- och implementeringsstöd i kundgemensamt förbättringsarbete med syfte att skapa en lärande organisation, som arbetar medarbetardrivet och strukturerat med förbättringar och förändring för att uthålligt stärka din verksamhets värdeflöde, affärsprestanda och konkurrenskraft.

Opimco´s stöd bygger på Lean som en möjliggörare, med ett tydligt operativt och effekt-/resultatdrivet förbättringsfokus, att realisera dina strategiska mål.

CONTACT

Quiz

NEAR Opimco

Mekonomen

Stockholm, Sweden
Local business