Top Local Places

Skupina za krajinsko gozdarstvo in prostorsko informatiko

Večna pot 83, Ljubljana, Slovenia
College & University
advertisement

Description

ad

Oddelek za gozdarstvo BF UL - Skupina za krajinsko gozdarstvo in prostorsko informatiko (Katedra za obnovljive gozdne vire)
Oddelek za gozdarstvo BF UL - Skupina za krajinsko gozdarstvo in prostorsko informatiko (Katedra za obnovljive gozdne vire)

Department for Forestry and Renewable Forest Resources BF UL - Unit for Landscape Forestry and Forest Spatial Informatics (Chair for Renewable Forest Resources)