Top Local Places

Eberg trafikkgård

Sigurd Jorsalfars vei 31, Trondheim, Norway
Education

Description

ad

Velkommen til Eberg trafikkgård, sykkelkjøregården i Trondheim.
-En arena for grunnleggende trafikkforståelse og trafikale ferdigheter. Er du opptatt av sykling, trafikk eller trafikkundervisning? I så fall er Eberg Trafikkgård midt i blinken for deg. Her får du prøve deg som kjørende trafikant i et realistisk og utfordrende trafikkmiljø.

Eberg trafikkgård ble, som den første i landet, etablert for skoleelevene i Sør-Trøndelag i 2000.

Eberg trafikkgård ligger ved Eberg skole på Tyholt, rett ved Tyholttårnet. Driften bekostes av Sør-Trøndelag fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

Alle barneskoler i Sør-Trøndelag inviteres til å besøke Eberg trafikkgård. Målgruppen er elever på 4. og 5. trinn. Lærere må delta på brukerkurs på forhånd. Dette arrangeres hver vår og høst.

Siden oppstarten har rundt 18000 elever vært på sykkelgården og rundt 700 lærere har vært på kurs (tall fra våren 2016).

Materialbruk som asfalt, kantstein, bruk av skilt, oppmerking og annen fysisk utforming er lik det som brukes på det ordentlige vegnettet. De fleste elementene er bygget i halv målestokk for at trafikkgården ikke skal bli for stor. Områdets areal er totalt 15000m2, og har et vegdekke på 600 m. I tillegg finnes et areal for tekniske øvelser, Øveplassen, hvor barna ved hjelp av vegmerking og montert utstyr kan trene opp sine balanse- og manøvreringsferdigheter.


Eberg trafikkgård har blitt evaluert av SINTEF i 2004-2005 (med forundersøkelser i 2000). Målet med evalueringen har vært å skaffe kunnskap om hvordan Eberg trafikkgård påvirker elevenes kunnskap om trafikk og deres forståelse og innsikt i ulike trafikksituasjoner, samt vurdere om etableringen av Eberg trafikkgård har påvirket hvordan temaet trafikk håndteres i skolen. I korte trekk konkluderer denne med at Eberg trafikkgård har ført til en mer målrettet og systematisk trafikkopplæring. Lærere og foreldre er positive og vil gjerne bruke anlegget flere ganger, og elevene synes at dette er gøy.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Vi inviterer til nytt brukerkurs for lærere på Eberg Trafikkgård, Trondheim, Sigurd Jorsalfars vei 31 (i Sportsklubben Freidigs klubbhus). Torsdag 7. september 2017 kl. 0930 – 1430. Påmeldingsfrist er mandag 4. september 2017. Ved påmelding kontakt Plan- og trafikkseksjonen ved Line Sumstad, line.sumstad@vegvesen.no.

facebook.com

Undervisningen på trafikkgården har tatt en pause for sommeren. Vi starter opp igjen i uke 34. Alle er velkommen til å bruke sykkelgården nå i sommer :) Ønsker alle en riktig god sommer :)

facebook.com

Invitasjon til brukerkurs for lærere på 4. og 5. trinn våren 2017. Vi inviterer til nytt brukerkurs for lærere på Eberg Trafikkgård, Trondheim, Sigurd Jorsalfars vei 31 (i sportsklubben Freidigs klubbhus). Tirsdag 2.mai 2017 kl. 0930 – 1430. Påmeldingsfrist er tirsdag 25. april 2017. Ved påmelding kontakt Plan- og trafikkseksjonen ved Line Sumstad, line.sumstad@vegvesen.no.

facebook.com

Nå er det bare seks uker igjen til Trafikkgården åpner i uke 17. For skoler som ønsker å booke tid til våren eller til høsten så er det bare å sende en melding her eller send en mail til line.sumstad@vegvesen.no. Alle barneskoler i Sør-Trøndelag inviteres til å besøke Eberg trafikkgård. Målgruppen er elever på 4. og 5. trinn. Lærere må delta på brukerkurs på forhånd.

facebook.com

Trafikkgården er nå vinterstengt, men vi åpner igjen i uke 17 2017. For skoler som ønsker å booke tid til våren eller til høsten så er det bare å sende en melding her eller send en mail til line.sumstad@vegvesen.no. Alle barneskoler i Sør-Trøndelag inviteres til å besøke Eberg trafikkgård. Målgruppen er elever på 4. og 5. trinn. Lærere må delta på brukerkurs på forhånd.

facebook.com

Mange benytter sykkelgården til uorganisert læring, enten av foreldre eller av større barn, på ettermiddager og i helger. Her har en mor fanget et øyeblikk hvor storesøster er lærer for lillesøster og nabojente. Hun har en klar plan, mens de bak enten forholder seg nøytral eller har en annen plan :-) (foto: Hanne Mørch)

facebook.com

facebook.com

Velkommen til Eberg trafikkgård her på facebook! Vår tidligere nettside - www.trafikkgarden.no - er nå historie. Vi håper at både gamle og nye brukere av sykkelgården vil få nytte av at vi nå vil være lettere tilgjengelig for spørsmål. Primært vil vi rette vår kommunikasjon mot skoler som skal bruke Eberg trafikkgård til undervisning, det vil si lærere og elever i 4. og 5. trinn. Men vi vil svare på alle henvendelser vi får, om det kommer som innlegg, melding eller på telefon. Høstens sesong er nå godt i gang, og den fortsetter fram til høstferien starter i uke 41. Det er også fint å se at mange, både store og små, har stor glede av å bruke sykkelgården som en trygg, morsom og lærerik plass å være på ettermiddager og i helger, når det ikke foregår organisert undervisning.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Quiz