Top Local Places

Narviksenteret

Torvsvingen 15, Narvik, Norway
Organization

Description

ad

Narviksenteret - fredsbygging gjennom kunnskap om krig / Peacebuilding through knowledge of war. Narviksenteret - Nordnorsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging / Narviksenteret - North Norwegian foundation for history dissemination, human rights and peacebuilding.

Stiftelsen Narviksenteret er et samarbeid mellom initiativtakerne Nordland Røde Kors Krigsmuseum og Kompetansesenter (etablert 1964), Nord-Norsk Fredssenter (etablert 1990) og Narvik kommune / The foundation Narviksenteret is a cooperation between Nordland Red Cross War Museum (est. 1964), North Norwegian Peace Centre (est. 1990) and Narvik Municipality.

Narviksenteret har som mål å bedrive forskning, dokumentasjon og pedagogisk virksomhet for å fremme fred gjennom kunnskap, internasjonal kontakt og forståelse, vern om menneskerettighetene, samt respekt for krigens lover og internasjonale konvensjoner / Narviksenteret's goals are to conduct research, documentation and educational activity to promote peace through knowledge, international interaction and understanding, protecting human rights, as well as respect for the rules of war and international conventions.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Digital 3D-modell av Røde Kors krigsmuseum | Sample Data-Articles

facebook.com

Holocaustdagen: minnemarkering. | Hva skjer

Den 27. januar er den internasjonale Holocaustdagen. Narviksenteret inviterer til deltakelse i minnearrangementer i Narvik og Beisfjord. Les mer: http://narviksenteret.no/no/Hva-skjer/holocaustdagen-minnemarkering.html

facebook.com

Quiz

NEAR Narviksenteret