Top Local Places

Advokatfirmaet Malm

Kongens gt. 42/postboks 295, Narvik, Norway
Lawyer & Law Firm

Description

ad

Advokatfirmaet Malm holder til i Narvik, og er byens eldste advokatfirma. Firmaet består per i dag av tre advokater og en advokatassistent DNA. Vi driver alminnelig advokatpraksis og har bred prosedyreerfaring fra mange saksområder. Advokatfirmaet Malm yter bistand på de fleste juridiske fagområder, herunder rådgivning og bistand overfor næringslivet og privatpersoner i saker som involverer så vel forretningsjuridiske som offentligrettslige problemstillinger, prosedyre for domstolene (sivile saker og straffesaker) og eventuelt for voldgiftsrett.

Firmaet har inngående kunnskap om regionen.

Firmaet regnes som etablert i 1932 da den unge jurist fra Narvik, skomakersønnen Skjoldulf Malm etablerte advokatvirksomhet for seg selv. Han hadde etter juridikum, i ett års tid, som praktikant, gjort noe jobb for sorenskriveren i Narvik, uten betaling, noe som visstnok i de harde 30-årene ikke var uvanlig. Under krigen gikk alt av dokumenter og litteratur tapt under bombingen av byen. Da advokaten var arrestert ble kontoret drevet av en advokatfullmektig og sekretæren. Etterkrigstiden ga et rikt tilfang på oppgaver som utviklet seg til en omfattende advokatforretning. Særlig kjent ble Skjoldulf Malm som aktor i landssvikssaker, og som lokal representant for erstatningsdirektoratet.

Advokat Egil Malm startet som advokat i 1977 etter praksis som politifullmektig ved Follo politikammer og som dommerfullmektig ved Lofoten Sorenskriverembete.


Alle advokater i Advokatfirmaet Malm er medlemmer i Den Norske Advokatforening og følger Advokatforeningens etiske regler.

CONTACT

Quiz

NEAR Advokatfirmaet Malm