Top Local Places

Din Anbudshjelp as

Sentrumsgården, Kongensgt. 51, Narvik, Norway
Consulting/business services

Description

ad

VI HJELPER BEDRIFTER Å VINNE OFFENTLIGE ANBUD

Praktisk anbudshjelp kan hjelpe din bedrift til å vinne offentlige anbud! Offentlig sektor i Norge er betydelig sammenlignet med mange andre land. Årlig handles det for ca 400 milliarder kroner og innkjøpene omfatter det meste av varer og tjenester fra både store, mellomstore og små bedrifter. Anbud over kr. 500.000,- er fordelt på ca. 15.000 utlysinger i Doffin fra stat, fylkeskommuner, kommuner og andre offentlige virksomheter som er underlagt Lov om offentlige anskaffelser. I tillegg finnes det mange tusen anbudsforespørsler under kr. 500.000,- som ikke kunngjøres i Doffin. Vi kan hjelpe deg til å bli forespurt om å gi tilbud på disse!

Mange bedrifter går glipp av det store offentlige markedet fordi de ikke har strategi, rutiner og administrativ kapasitet til å besvare anbud. De synes at anbud er tidkrevende, byråkratisk og brysomt. På motsatt side gir offentlig sektor ofte tilbakemelding på at det er for få tilbydere i markedet! Det gir muligheter for bedrifter innenfor de fleste bransjer – også for din bedrift. Du trenger bare litt hjelp!
Vi benytter en to-delt prismodell når vi utarbeider anbudsbesvarelse for deg:

1) En svært rimelig forhåndsavtalt basispris uten overraskelser.
2) Hvis du vinner anbudet tar vi et forhåndsavtalt suksesshonorar.

Vi utarbeider dine anbudsbesvarelser i Microsofts nettskyløsning, OneDrive. Her deler vi fortløpende dokumentene med deg. Med enkle klikk kan du følge innhold og fremdrift i anbudsbesvarelsen via din nettleser. Du trenger ingen forkunnskaper om nettskyløsninger eller installasjon av spesiell programvare! For mer informasjon, se www.dinanbudshjelp.no


CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Ny lov kommer. Farvel anbudspermer! - dinanbudshjelp.no

Endelig blir det tatt grep. Offentlige anbud i papirpermer blir historie.

facebook.com

Milliardinnkjøp kan gi arbeidsplasser

Stadig flere offentlige virksomheter er blitt flinkere til å forhåndsinformere om sine kommende innkjøp før de legges på Doffin.

facebook.com

Narvik kommune skal handle for nærmere 1 mrd! - dinanbudshjelp.no

Futurum og Narvikregionens Næringsforening arrangerer seminar for næringslivet. Din Anbudshjelp AS bidrar med råd om hvordan vinne anbud!

facebook.com

Quiz

NEAR Din Anbudshjelp as