Top Local Places

Kvinnenettverk Narvikregionen

Kongensgate 51, Narvik, Norway
Non-governmental organization (ngo)

Description

ad

Motto: UT AV KOMFORTSONA!  http://nrnf.no/kvinnenettverk
Mål: Bidra til en økning av andel kvinner på de arenaer der beslutninger fattes,  gjennom et forretningsnettverk for kvinnelige nøkkelpersoner i nærings- og arbeidslivet.  HER KAN DU MELDE DEG INN: http://nrnf.no/kvinnenettverk

Delmål
Felles arena for nettverksbygging og aktiviteter
Kurs og seminar som passer for nyetablerte og kvinner som er godt i gang med sin virksomhet og ønsker å bli større.
  
Visjon
Kvinnenettverket i Narvikregionen skal bidra til:
Kvinners vekst
Inspirasjon
Forretningsmuligheter
Profesjonell støtte

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Næringsprisen for kvinner i Nordland 2015 Invitasjon for å komme med forslag til kandidater Nordland fylkeskommune vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift. Vi oppfordrer herved næringsselskapene til å komme med innspill på verdige kandidater til årets pris. Næringsprisen for kvinner i Nordland er delt i to: Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god. Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra. Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-. Har dere forslag til kandidater til næringsprisen eller nykomlingsprisen for kvinner - send det skriftlig med en begrunnelse til: Fylkeshuset, 8048 Bodø eller på e-post til post@nfk.no. Frist: 1. februar 2016. Med vennlig hilsen Oksana Sergeeva Rådgiver Tel: +47 75650346 Mob: +47 90510847 oxaser@nfk.no Skype

facebook.com

Quiz

NEAR Kvinnenettverk Narvikregionen