Top Local Places

Narvik Frivilligsentral

Alleen 4, Narvik, Norway
Community organization

Description

ad

Frivilligsentralen i Narvik er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Narvik Frivilligsentral – et møtested

Vi er i startfasen av en kursendring og en oppbygging av vår aktivitet. Samtidig er vi klar over at det vil ta tid å nå våre ambisiøse mål, men med et godt samarbeid med lag og foreninger håper vi at de er oppnåelige.

De siste tre årene har det vært stort fokus på drift av Sjømannskirken Kulturhus og kulturell aktivitet. Dette har medført at sentralens fokus har dreid noe bort fra det som opprinnelig var kjernen for Frivilligsentralen: frivillighet i forhold til mennesker – enkeltpersoner og grupper – med behov for en eller annen form for bistand. Våren 2013 flyttet vi inn i nye lokaler, og plottet inn en ny kurs.

Mangfold

Av aktiviteter vi nå er involvert i kan blant annet nevnes Eldredagen, Fritid med bistand, Ny sjanse og «Walk and Talk». (turgåing for de som ønsker noen å gå sammen med) Samtidig får vi stadig forespørsler om hjelp fra personer som trenger det. Det kan være alt fra hjelp til å handle, til å gå tur, gå på kafé, bytte ei lyspære, ta en prat, lese ei bok eller en avis. I tillegg har vi fått i oppdrag fra Narvik kommune å drive frem prosjektet «Frivillighet og næromsorg». Vi ønsker at alle som føler at de har lyst til å bidra tar kontakt med oss.


Lag og foreninger i sentrum

Kommunens lag og foreninger er hjertet i frivilligheten. Frivilligsentralen har som formål å styrke den frivillige innsatsen i kommunen gjennom å være et naturlig knutepunkt, en formidler og en koordinator – men vi skal hele tiden samarbeide tett med lagene og foreningene som holder arrangementer og ofte benytter seg av – og kan være en kilde til – frivillig innsats. Gjennom samarbeid med slike organisasjoner skal vi oppdage utfordringer og finne gode løsninger.

Ingen konkurrent

Sentralen ønsker å være koordinatoren for frivillighet i Narvik kommune: vi skal ikke være en konkurrent til andre, men en god samarbeidspartner. Vi ønsker å samordne det frivillige arbeidet i kommunen og ønsker å ha best mulig oversikt over frivillige i lag og foreninger og over enkeltpersoner som bidrar eller vil bidra med frivillig arbeid. Sentralen skal være et møtested og en god arena for frivillige: det skal være mulig å møtes i våre lokaler nær sagt til alle døgnets tider året igjennom.

CONTACT

Quiz

NEAR Narvik Frivilligsentral