Top Local Places

Savjet mladih Grada Čakovca

Kralja Tomislava 15, Cakovec, Croatia
Consulting/business services

Description

ad

Savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Čakovca, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Čakovca.    
(smcakovec@gmail.com)  Djelokrug Savjeta mladih Grada Čakovca:


- raspravlja na sjednicama mladih o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, ali i o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Čakovca koji su od interesa za mlade.

- predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata

- predlaže raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja pojedinih pitanja, a sve od značaja za unapređivanje položaja mladih na području Grada Čakovca

- daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih     akata od osobitog značenja za unapređivanje položaja mladih

- sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, predlaže mjere za njegovo ostvarivanje i provedbu, a prema potrebi i za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih

- izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih

- skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja

- predlaže Gradskom vijeću financijski plan za ostvarivanje programa rada Savjeta mladih

- obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Quiz

U OKOLINI Savjet mladih Grada Čakovca