Top Local Places

Trappistinnenabdij Brecht

Abdijlaan 9, Brecht, Belgium
Religious Organization

Description

ad

Dit is de Facebookpagina van de trappistinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Pasen | V-day met de ‘v’ van verrijzenis

facebook.com

De morgenschemer werd een bliksemslag. Licht wentelde de steen weg waar Hij lag. De duisternis vloden in beschaming. Het graf was leeg het was de eerste dag. Vrouwen die rouwende het haar ontbonden, de steen bewenend die zijn voeten wondde, herkenden met een sidderende kus de nieuwe aarde waar zijn voeten stonden. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. Wij wensen u en allen die u lief en dierbaar zijn een zalig hoogfeest van Pasen.

facebook.com

Als in de stilte van deze nacht het verdriet plaats maakt voor een ontluikend alleluia, dan breekt Christus voorgoed de dood. Christus is verrezen, alleluia, alleluia. 23 uur - Paaswake 7.30 - Lauden (morgengebed) 11 uur - Eucharistieviering Hoogfeest Pasen 16 uur - Vespers

facebook.com

Kern-energie

facebook.com

Slachtoffer

facebook.com

Goede week 2018 Beste, graag nodigen we je uit om samen met onze abdijgemeenschap de laatste, intense dagen van de Goede Week te vieren en zo Jezus te volgen op zijn weg van lijden, dood én verrijzenis. We geven je hierbij graag een overzicht van de vieringen in onze abdij, je bent hartelijk welkom om samen met ons te komen vieren! Palmzondag, 25 maart 2018, 10.40 uur, Eucharistieviering met palmwijding Witte Donderdag, 29 maart 2018, 16.30 uur, Eucharistieviering Goede vrijdag,30 maart 2018, 15 uur, Viering met kruishulde Stille zaterdag, 31 maart 2018, 23 uur, Paaswake Paaszondag, 1 april 2018, 11 uur, Eucharistieviering Hoogfeest van Pasen 16 uur, Vespers Hoogfeest van Pasen Moge het voor ieder van ons gezegende dagen worden.

facebook.com

Leeggeschraapt

facebook.com

Loslaten

facebook.com

Drie zondagen in de woestijn ...

facebook.com

Gastenhuis - nieuw telefoonnummer Voor afspraken in verband met een verblijf in onze abdij en/of contact met het gastenhuis en de gastenzuster kunt u ons vanaf nu bereiken via het vernieuwde telefoonnummer - (0032) (0)3 313 43 54. We zijn van maandag tot en met zaterdag bereikbaar van 10 uur tot 11 uur en van 18.45 uur tot 19.15 uur. gastenhuis.nazareth@telenet.be

facebook.com

'Doet u mee?' Onder die titel verscheen dit weekend in de Gazet van Antwerpen een artikel rond 'vasten anno 2018'. Ook onze zuster Katharina mocht haar 'vastenpraktijk' delen met de reporter. Wij op onze beurt delen graag het artikel met jou, alvast veel leesplezier, dat het ons mag inspireren ... (met dank aan Kristine Matthysen van GvA) Zo vullen religieuzen in kloosters en abdijen de vasten in. Nee, het is geen grap: Pasen valt dit jaar op 1 april. Bijna alle moslims doen mee aan de ramadan, maar hoeveel van de katholiek opgevoede Vlamingen vasten er nog tijdens de veertigdagentijd? Campagnes zoals Tournée Minérale of Dagen Zonder Vlees vinden een grotere weerklank in de media dan de traditionele vasten. Toch zijn er nog Vlamingen die meedoen, vaak met een moderne invulling: van een smartphonedieet tot minder gamen. Of veertig dagen niet kwaad spreken over anderen, zoals broeder Pablo van de Abdij van Tongerlo. ____________________ Geen bezoek van familie, alleen confituur op de boterham, geen orgelklanken tijdens de kerkdiensten: zo vasten de religieuzen in onze kloosters en abdijen. In de abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth in Brecht, beter bekend als de zusters trappistinnen, is er een communautair vastenregime. Het is een periode waarin al het overtollige overboord wordt gegooid om dichter bij de essentie van hun geloof te komen. “Voeding is daar maar één aspect van. Het menu is heel de periode eenvoudiger en twee keer per week eten wij uitdrukkelijk soberder”, legt zuster Katharina (54) uit. “Tijdens de vasten mogen er geen familieleden of kennissen op bezoek komen. We gaan gerichter om met bijvoorbeeld ons mailverkeer. Ook in de kerk wordt het soberder. Zo valt het orgel weg in bepaalde diensten.” De zusters eten minder, maar zoeken hun voeding in andere dingen. Typisch aan de Regel van Benedictus is dat er tijdens de vastenperiode ook één boek moet worden gelezen ter verdieping van jezelf. “Een spiritueel boek, maar dat mag behoorlijk breed gaan”, zegt zuster Katharina. “Ik heb ooit een boek over de woestijnvaders gekozen, maar dit jaar lees ik bijvoorbeeld een boek over Sint-Jan van het Kruis. De Regel van Benedictus zegt ook dat je jezelf persoonlijke voornemens mag opleggen tijdens de veertigdagentijd, maar die moet je steeds met je abt of abdis afspreken, zodat het geen heimelijke zelfverheerlijking kan worden. Normaal worden die persoonlijke voornemens niet bekendgemaakt, maar ik had me bijvoorbeeld dit jaar voorgenomen om wat minder te slapen en meer te bidden. De eerste dag van de vasten kreeg ik echter griep, dus kwam er van dat vaker bidden niet direct iets in huis. Dat is geen ramp. Want waarover gaat deze veertigdagentijd eigenlijk? Om onze wezenlijke gerichtheid op de Heer.” 24 uur lang bidden De Trappistinnen van Brecht doen op 10 en 11 maart mee aan ‘24 uur voor de Heer’, waartoe paus Franciscus in zijn vastenbrief voor de derde keer wereldwijd oproept. “We houden 24 uur aanbidding in de kerk”, zegt zuster Katharina, “en vermits we hier in Brecht nog met 24 zusters zijn, zullen we elkaar aflossen zodat er non-stop een etmaal lang iemand bij God is.” In de Norbertijnenabdij van Tongerlo eten de broeders ’s morgens alleen confituur als broodbeleg en op maandag, woensdag en vrijdag geen vlees tijdens de vasten. ’s Middags is er geen tafelbier en op zondag geen wijn. “Voor de rest vult iedereen het voor zichzelf in. Ik probeer geen kwaad te spreken over anderen”, vertelt broeder Pablo. “Dat klinkt simpel, maar je moet dat zelf eens proberen: veertig dagen geen kwaad spreken over anderen. We maken ook meer tijd voor elkaar.” Bij de Norbertijnen van Averbode is er tien minuten stille muziek tijdens het ontbijt in plaats van te praten. “Er wordt meer gebeden en op vrijdag hebben we sobere maaltijden. Die soberheid schept dankbaarheid en besef over hoe goed we het wel hebben. Ook een aalmoes geven hoort bij de vasten. Wij doen dit vanuit onze gemeenschap”, vertelt broeder Paul Van Herck (56). En hoe vast de Antwerpse bisschop Johan Bonny? “Hij maakt meer tijd voor het gebed, voor bezoeken aan zieken en mensen in nood, en eet eenvoudiger”, laat zijn woordvoerder Olivier Lins weten.

facebook.com

facebook.com

Quiz