Top Local Places

Läkemedelsverket

Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala, Sweden
Medical & Health

Description

ad

Läkemedelsverket är en myndighet med ansvar för läkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. www.lakemedelsverket.se.  Läkemedelsverkets sida på Facebook är till för information om vår verksamhet och de produkter som vi arbetar med, till exempel nyheter om läkemedel, kosmetika och medicinteknik. Våra frågor engagerar och intresserar många personer, vilket är mycket positivt.

Ibland får vi frågor i kommentarsfälten, vissa av dem kan vi besvara på ett enkelt sätt. Andra frågor är mer komplicerade, och den typen av frågor besvarar vi helst inte på Facebook. Anledningen är att det ofta krävs mer utrymme och ibland även omfattande referensmaterial för att kunna ge ett bra svar.

Skicka gärna dina frågor till oss istället via registrator@mpa.se, då blir de diarieförda och snabbt fördelade till rätt handläggare.

Du kan även eller ringa till vår växel på 018-17 46 00 (må-fr 08.00-16.30) för att få hjälp. Har du frågor om dina läkemedel är du välkommen att kontakta Läkemedelsupplysningen på 0771-46 70 10 (må-fr 08.00-18.00).

Möjligheten att gilla, dela och kommentera inläggen på Facebooksidan är öppen för alla.  Vi förväntar oss dock en god ton och respektfullt tilltal till varandra. Om vi tvingas ta bort en kommentar kan det bero på att den;


- bedöms bryta mot lagar och regler
- innehåller stötande språk
- innehåller personangrepp
- inte har med ämnet att göra
- medför risk för folkhälsan
- betraktas som marknadsföring
- innehåller länkar till osäkra sidor
- på något annat sätt är uppenbart opassande

Mer information om myndighetens arbete hittar du på vår webbplats www.lv.se.


RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

Vad är ett läkemedel? Ett läkemedel ska förebygga, behandla eller diagnosticera sjukdomar hos människor och djur. Läkemedelslagstiftningen beskriver vad som är ett läkemedel. Definitionen grundar sig på två faktorer: - Produktens medicinska egenskaper, alltså innehållet i produkten. - Produktens marknadsföring, alltså vad säger företaget att produkten ska göra? Ett läkemedel är kontrollerat från tillverkning till dess att du får det i din hand på ett apotek. Godkända läkemedel är bedömda av Läkemedelsverket utifrån effekt, säkerhet och kvalitet. Läs mer https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/

facebook.com

Vad innebär ett beslut av Läkemedelsverket? En stor del av Läkemedelsverkets verksamhet består i att handlägga ärenden som mynnar ut i ett beslut. Inom Läkemedelsverkets myndighetsutövning fattas varje år tiotusentals beslut, som alla går att överklaga. Besluten kan vara av stor vikt för de enskilda och de företag som de berör. Läkemedelsverkets beslut ska hålla en jämn och hög kvalitet, alltid vara objektiva, sakliga och väl genomarbetade. Det är också viktigt att besluten inte är för krångligt formulerade. För att kunna leva upp till allt detta involverar ärenden exempelvis ofta flera utredare och innan beslut fattas har många gånger också sakkunniga experter fått tycka till. Om något i beslutet är otydligt eller oklart går det alltid bra att kontakta Läkemedelsverket, i första hand via växel eller registrator.

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Varför gör Läkemedelsverket tillsyn? Läkemedel, medicintekniska produkter, tatueringsfärger och kosmetiska produkter som finns tillgängliga på marknaden behöver uppfylla vissa krav. Grundläggande är att de ska vara säkra att använda och ha den effekt som utlovas. Det är Läkemedelsverkets ansvar att säkerställa detta. Därför gör Läkemedelsverket olika kontroller, eller tillsyn som det heter med ett annat ord. Ibland sker tillsynen efter anmälan om fel eller brister från hälso- och sjukvården eller från allmänheten. Tillsynsuppdraget spänner över ett stort område som omfattar de produkter och system som är tillåtna på marknaden, men handlar också om att förhindra olaglig läkemedelshantering. Varje år inspekteras ca 400 läkemedelsföretag, partihandlare, blodcentraler, dialysavdelningar, apotek och tillverkare av medicintekniska produkter, framför allt i Sverige men i vissa fall även utomlands. I en del fall leder tillsynen till krav på åtgärder eller förbud som behövs för att skydda folk- och djurhälsan. I andra fall kan verksamheten fortsätta utan anmärkning.

facebook.com

Tar du medicin? En huvudvärkstablett någon gång ibland kanske? Läkemedelsverket finns till för att kontrollera så att exempelvis huvudvärkstabletter är så säkra och effektiva som möjligt. Läs mer: https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Vad-ar-ett-lakemedel/Sa-godkanns-ett-lakemedel/

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

facebook.com

Kvinnor som står inför beslut att använda kopparspiral som preventivmetod behöver få bättre information om förväntade biverkningar. Det är slutsatsen i Läkemedelsverkets nyligen genomförda utredning, som inte har kunnat visa på ett samband mellan kopparspiral och inrapporterade allmänna symptom. Det är viktigt att den som upplever någon typ av besvär vid användning av kopparspiral vänder sig till hälso- och sjukvården för rådgivning om alternativa preventivmetoder. https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER---2018/Lakemedelsverket-Forbattra-patientinformationen-om-kopparspiral/

facebook.com

PICTURES BY OTHER USERS ON INSTAGRAM

Byråkratjuice makes the world go round #byråkrat #tjänstemannaprivilegier

Byråkratjuice makes the world go round #byråkrat #tjänstemannaprivilegier
@, instagram.com

Funderar.

Funderar.
@, instagram.com

Jobb.

Jobb.
@, instagram.com

Vad som händer bakom kulisserna kommer alltid vara svårtillgängligt men eftersom människor är nyfikna varelser kommer vi alltid vilja veta allt och lite till. Har du något du sett bakom kulisserna som du vill dela med dig av? Maila in tips till: vadhanderbakomkulisserna@yahoo.com

Vad som händer bakom kulisserna kommer alltid vara svårtillgängligt men eftersom människor är nyfikna varelser kommer vi alltid vilja veta allt och lite till. Har du något du sett bakom kulisserna som du vill dela med dig av? Maila in tips till: vadhanderbakomkulisserna@yahoo.com
@, instagram.com

It's Friday peeps!

It's Friday peeps!
@, instagram.com

#tröd #semester (igen!!)

#tröd #semester (igen!!)
@, instagram.com

Sista dagen på Läkemedelsverket. Tack och bock till alla sköna kollegor för dessa år och arbetet för att främja den svenska folk-och djurhälsan 😊

Sista dagen på Läkemedelsverket. Tack och bock till alla sköna kollegor för dessa år och arbetet för att främja den svenska folk-och djurhälsan 😊
@, instagram.com

Äntligen fått flytta in i nya rummet!! Ingen brist på solljus!😎😎☀️

Äntligen fått flytta in i nya rummet!! Ingen brist på solljus!😎😎☀️
@, instagram.com

work work

work work
@, instagram.com

Nya medarbetaren!😍 ritar teckning till pappa!👌

Nya medarbetaren!😍 ritar teckning till pappa!👌
@, instagram.com

Äntligen

Äntligen
@, instagram.com

Jag är oskyldig

Jag är oskyldig
@, instagram.com

Quiz

NEAR Läkemedelsverket