Top Local Places

Södersossarna

, Stockholm, Sweden
Political Organization

Description

ad

Södermalms socialdemokratiska områdesorganisation samlar omkring 1 200 socialdemokrater som bor i stadsdelsområdet Södermalm i Stockholm. Välkommen!  Kretsorganisationen för de socialdemokratiska föreningarna på Södermalm.
Ordförande i kretsorganisationen är Åsa Odin Ekman, odinekman@gmail.com

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Intressant möte med Mattias Gardell i Solidaritetshuset nu på onsdag 28 mars. Hammarby norra socialdemokratiska förening arrangerar.

facebook.com

Ett exempel på hur citat förfalskas, och en person som Annie Lööf delar det vidare för att det passar in i hennes agenda. https://nyheter24.se/nyheter/politik/905292-sa-stefan-lofven-att-landsbygden-ar-till-for-stadsbor?__twitter_impression=true

facebook.com

facebook.com

Bort med de snabba övergångarna från landstingspolitiken till vårdjättarna.

facebook.com

Kaos i den moderatstyrda sjukvården. Samtidigt på nationell nivå där socialdemokraterna har makten: Den socialdemokratiska regeringen har stoppat nedmonteringen av polisen som tidigare alliansregering ägnade sig åt. Polisen får omedelbart kraftiga resursförstärkningar, mer än de själva begärt. Dessutom utbildas nu dubbelt så många nya poliser varje år jämfört med under alliansregeringen. Straffen för vapenbrott och en rad grova våldsbrott skärps för att trappa upp kampen mot gängkriminalitet och otrygghet. Men vi socialdemokrater ser att trygghet är en flerdimensionell fråga. Det handlar också om att kunna lita på välfärden när hälsan sviker eller ålderns skörhet visar sig. Rösta på Socialdemokraterna den 9 september 2018!

facebook.com

Rösta på Socialdemokraterna den 9 september 2018!

facebook.com

Har Stockholms Läns Landsting råd med en vård som blir enklare och tar ett helhetsansvar för dig som patient, samtidigt som valfriheten inte bara värnas utan görs mer meningsfull? Ja! Socialdemokraterna vill skära ner kostnaderna för konsulter och ställa högre krav på vårdens aktörer att samverka och bli mer effektiva och på så sätt skapa ekonomiskt utrymme för våra satsningar. Under Alliansens tid vid makten har mycket pengar försvunnit iväg till de privatiserade vårdmarknaderna, som tillåtits bli mycket dyra, och till konsulter och misslyckade upphandlingar. Stockholm är landets överlägset rikaste landsting – men med en vårdkvalitet sämre än snittet enligt en stor jämförelse från SKL. Den moderatledda alliansen har haft tre mandatperioder på sig, med utmärkta ekonomiska förutsättningar, att genomföra sin politik. Det är mot den bakgrunden som vården i Stockholms Länds Landstings mediokra resultat är så anmärkningsvärda. Rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet den 9 september 2018 om du också vill ha en bättre vård!

facebook.com

Vi socialdemokrater vill att vårdens pengar ska gå till vård och att patientens intressen ska gå före vårdbolagens. Vi socialdemokrater vill satsa på vårdcentralerna för att kunna erbjuda vård nära hemmet eller jobbet. Vi socialdemokrater vill ge vårdpersonalen en bra löneutveckling, vidareutbildning och möjlighet att testa nya arbetstidsmodeller så att de vill stanna kvar i landstinget. Så löser vi vårdkrisen och ger alla i Stockholm en fungerande, bra och snabb vård. Rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet den 9 september 2018 om du också vill ha en bättre vård!

facebook.com

Alliansens privatisering av förlossningsvården är ett misslyckande: Det fattas mellan 2000–3000 förlossningsplatser i länet idag. Rekordmånga mammor fick föda barn utanför länet förra året. Nästa sommar riskerar att bli ännu värre. När förlossningen flyttar in på Nya Karolinska nästa år riskerar antalet förlossningsplatser i Stockholms län att bli 1500 färre än i dag. 49 barnmorskor har sagt upp sig på Huddinge sjukhus. Nu lämnar ytterligare 6 erfarna barnmorskor på Södersjukhusets förlossning. Landstinget har högst andel förlossningsskador i landet. Rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet den 9 september 2018 om du vill ha en bättre vård!

facebook.com

Läs fler nyheter om sjukvården och annat intressant. Dessutom en hel del om ideologi.

facebook.com

Södersjukhuset måste skära ner med 174 miljoner kronor! Södertälje sjukhus måste skära ner med 40 miljoner kronor! Danderyds sjukhus måste skära ner med 150 miljoner kronor! 668 stängda vårdplatser i länet, det motsvarar ett helt sjukhus! 119 stängda vårdplatser på Södersjukhuset! BCG-konsulter som kostat landstinget 700 000 kronor – per konsult och månad! Ett husbygge i Solna som kostar skattebetalarna 60 miljarder kronor fram till och med 2040! Kostnaderna för inhyrd personal är över 470 miljoner och fortsätter att öka! Time for change? Rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet den 9 september 2018!

facebook.com

Kaos i den moderatstyrda sjukvården. Men vad vill socialdemokraterna om väljarna ger os makten i Stockholms Läns Landsting? Socialdemokraterna har tagit fram en alternativ vårdmodell för länet: Vårdsamverkan Stockholm. Med den vill vi vända den utveckling som alliansens fokus på privatiseringar lett till: en vård som är splittrad, dyr, ineffektiv och där ingen tar något helhetsansvar för dig som patient. Med Vårdsamverkan ska vården bli enklare och ta ett helhetsansvar för dig som patient, samtidigt som valfriheten inte bara värnas utan görs mer meningsfull. Alliansen rycker på axlarna och pekar på privata vårdbolag istället för att ta ansvar för att vården finns där och när den behövs. Då kan det gå som i förlossningsvården där en privat aktör avvecklade verksamheten av lönsamhetsskäl, med följd att det idag saknas 3 000 förlossningsplatser i länet. Vård ska ges efter patienters behov – inte efter vårdbolagens lönsamhet. Rösta på Socialdemokraterna i landstingsvalet den 9 september 2018 om du också vill ha en bättre vård!

facebook.com

Quiz

NEAR Södersossarna

KTH E-huset

Stockholm, Sweden
Local business