Top Local Places

Unizon

Ölandsgatan 49D, Stockholm, Sweden
Non-Governmental Organization (NGO)

Description

ad

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.  Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar. Allt utifrån en kunskap om våld, genus och makt.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Barn som tvingats fly sina hem på grund av pappas våld ska inte tvingas till umgänge. Under den tid barnen bor på skyddat boende mår de generellt sämre av att träffa och umgås med den våldsutövande föräldern. Det är ett umgänge som också innebär att barnet riskerar att utsättas för våld, skriver nio kvinnojourer i Sydsvenskan idag. "Vi möter ofta attityden att våld i nära relationer snarare är ett moraliskt fel än ett juridiskt brott, trots att det är bådadera. Brottsoffer är inte bara den vuxna person som utsätts för våldet utan också de barn som finns i hemmet. Det gäller även när barnen inte blir utsatta för direkt våld. Vi kräver att principen om barnets bästa blir verklighet, inte enbart fina ord. Vi kräver att svenska domstolar slutar döma till umgänge mellan en våldsutövande förälder och barn som lever i skyddat boende" Familjefridsjouren i Höganäs, Helsingborgs kvinnojour, Malmö Kvinnojour, Frida Kvinnojour Hässleholm, Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren, Kvinnojouren Lund, ATIM, Skyddsjouren Ängelholm och Femcenter. På länkbilden: lekrum med böcker och leksaker. #unizonjourer #kvinnojourer

facebook.com

Är du leg. psykoterapeut eller leg. psykolog och vill arbeta med kris- och traumabehandling i en feministisk kontext? 1000 Möjligheter söker terapeut. Sök tjänsten och läs mer på www.1000mojligheter.se/ledigatjanster #repost 1000 Möjligheter: Till 1000 Möjligheter söker sig ungdomar utsatta för olika sexuella övergrepp, psykiskt och fysiskt våld av en partner samt unga som är utsatta för prostitution. På vår 1000Mottagning där en kan komma gratis och utan remiss är det du som möter de unga och bedriver kris- och traumabehandling. Du ansvarar även för att stötta volontärerna i deras stödarbete genom bland annat handledning. Du kommer också leda stödgrupper och utbilda volontärer i samtalsmetodik och bemötande. Vi söker nu dig som är leg. psykoterapeut eller leg. psykolog och som vill axla rollen som stödverksamhetsansvarig. #nyttjobb #ledigajobb #sexuelltvåld #prostitution #psykolog #terapeut #psykoterapeut #unizonjourer #ungdomsjourer

facebook.com

KVINNOJOURERNAS ARBETE AVGÖRANDE FÖR KVINNORS OCH BARNS RÄTTIGHETER Unizon samlar merparten av landets ideella kvinnojourer, här svarar vi på faktafelen i tisdagens ledare i Dagens Nyheter: 🔸 Alla Unizons 82 kvinnojourer med skyddat boende, det vill säga 100 procent, tar emot alla barn upp till 18 år oavsett kön. 🔸 Kvinnojourerna har ännu inte det juridiska ansvaret för barnen som följer med sin mamma till jouren. Trots det är det i praktiken kvinnojourerna som tar hela ansvaret för barnens stöd, skydd, meningsfulla fritid, skolgång och långsiktiga bostad. På jourerna finns anställda barnansvariga och verksamhet för barnen. 🔸 Unizons kvinnojourer bedriver professionell idéburen vård och omsorg enligt socialtjänstlagen. Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över verksamheten. I den senaste tillsynen uppvisar kvinnojourerna väsentligt bättre kvalitet än socialtjänsten och andra aktörer på området. 🔸 Både ideell och anställd personal är utbildad för att möta kvinnor och barn utsatta för mäns våld. På Unizons 140 kvinno- och tjejjourer arbetar 1 900 volontärer och 350 anställda, bland annat socionomer, jurister och barn- och ungdomsvetare. 🔸 Unizon har varit drivande i den nämnda utredningen för tydliga kvalitetskrav för skyddade boenden och ökad rättsäkerhet för barn, en utveckling vi som förbund påbörjat långt tidigare. 🔸 Kvinnojoursrörelsens opinionsbildning har varit avgörande för lagstiftning för kvinnor och barns rättigheter, till exempel kvinnofridslagstiftningen. Att vi nu tillsammans med andra barn- och kvinnoorganisationer lyfter frågan om porr är på grund av verkligheten våra jourer möter. På en punkt har Magnusson rätt. Vi tar inte emot finansiering av aktörer som vi anser motverkar vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld.

facebook.com

”För varje år har våra tjejjourer fler och fler kontakter med utsatta tjejer, som får berätta, bli trodda och få stöd. Att anmälningarna om våldtäkt ökar är inte förvånande, och vi utesluter inte att det sker fler våldtäkter. Ökningen kan inte bara förklaras av utvidgningen av sexualbrotten eller en högre anmälningsbenägenhet utan det är flera samverkande faktorer” - säger Zandra Kanakaris, ordförande Unizon. Idag presenterade Brottsförebyggande rådet (Brå) sin preliminära statistik för 2017. Antalet anmälda våldtäkter ökade med 10 % till 7230 våldtäkter - det blir 19 anmälda våldtäkter om dagen 2017. Antalet anmälda brott om sexuellt utnyttjande ökade med 7 % och antal anmälda brott om sexuellt ofredande ökade med 3 % till 10800 ofredanden. Alla ökningar jämfört med 2016. Läs mer på www.bra.se Vill du prata med någon? På www.unizon.se samlar vi kontakt till kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet. Hör Zandra Kanakaris P4 Stockholm Sveriges Radio här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6865283 #unizonjourer #tjejjourer

facebook.com

Tips för dig på Gotland: ikväll föreläser Elin Holmgren, verksamhetsutvecklare kvinnofrid Unizon, om kvinnojoursrörelsens arbete och om kvinnojourernas arbete med att stötta och skydda barn som upplevt pappas våld mot mamma. Arrangeras av Gotlands Museum och Kvinnojouren Amanda Gotland.

facebook.com

”En nödvändighet för att överleva” uppgav en kvinna som fått stöd hos Mikamottagningen. Det är hög tid att målgruppen lyssnas på, som de experter de faktiskt är! Vad vi behöver är förhöjd kunskap om prostitution, sexuellt självskadebeteende och PTSD inom psykiatrin. Vi kräver att Mikamottagningen återgår till sin tidigare form eller att socialförvaltningen tillgodoser ett fullvärdigt alternativ omgående - skrev vi i helgen tillsammans med Inte Din Hora, #utanskyddsnät, Rise, Föreningen Tillsammans, Sveriges Kvinnolobby, anställda vid Mikamottagningarna och många fler. ”Mikamottagningarna är kända över hela världen då de har utvecklat en unik spetskompetens för behandling och stöd av personer i prostitution och personer med sexuellt självskadebeteende. Trots mycket bra resultat har Stockholms socialförvaltning monterat ner denna specialistvård. Vi kräver att Mikamottagningen återgår till sin tidigare form eller att socialförvaltningen tillgodoser ett fullvärdigt alternativ omgående. Vi kräver också en utvärdering av Mikamottagningens nya verksamhet med fokus på målgruppens erfarenheter”

facebook.com

#VITRORPÅER ALLTID! Varje dag stöttar och skyddar jourrörelsen kvinnor, tjejer och ickebinära som utsatts för mäns och killars sexuella våld och övergrepp. Idag deltog Unizon och Qjouren - en av Unizons kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor i missbruk- på manifestationen #vitrorpåer i arr av MeToo Sweden och Föreningen Storasyster talade ❤️ Runt om i landet har Unizonjourer deltagit och talat på fler manifestationer ❤️ Behöver du någon att prata med? Ikväll stöttar: Uppsala Tjej- och Transjour klockan 19-21 Tjejzonen klockan 20-22 Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp klockan 20-21 Nässjö Ungdomsjour klockan 20-22 Alla Unizons jourer finns på www.unizon.se På bilden: Hanna Nordberg och Lotta Sonemalm, Unizons kansli och Eva Gussing, Unizons styrelse och Qjouren - en av Unizons kvinnojourer för våldsutsatta kvinnor i missbruk, håller upp Unizons banderoll med vår vision För ett jämställt samhälle fritt från våld. #unizonjourer #kvinnojourer #tjejjourer #ungdomsjourer #kvinnofrid

facebook.com

Manifestera tillsammans med Unizons jourer! 💪❤️ På helgens #metoo-manifestationer är flera Unizonjourer med och talar och deltar. Manifestationerna hålls över hela landet för kvinnors rätt till ett liv fritt från mäns våld, se mer på länkade eventet och här nedan: 🔸13 januari - Borås, Stora torget klockan 13:00-15:00 Tjejjouren Magnolia talar på manifestation mot mäns våld och det strukturella förtrycket av kvinnor och ickemän. Läs mer på Tjejjouren Magnolia 🔸 14 januari Göteborg, Gustav Adolfs torg klockan 11:00-13:00 Qjouren Väst talar på manifestationen #medsystrar Om manifestationen: ”Vi som deltar gör det för att vi alla är medsystrar och står tillsammans med alla de vittnesmål som går under #utanskyddsnät #metoo Vi vill att rättsväsendet ska backa alla kvinnor oavsett bakgrund och privilegier”. Läs mer här: https://www.facebook.com/events/851068515075960/?ti=icl 🔸14 januari - Helsingborg, fackeltåg med start klockan 15:00 vid fontänen i stadsparken som tågar till Stortorget Else-Marie Larsen, Helsingborgs kvinnojour talar 🔸14 januari - Umeå, vid älven nedanför Rådhusparken klockan 15:00 Handihandförkvinnofrid deltar på Metoo fackeltåg för kvinnors rätt 🔸14 januari - Ronneby, Torget klockan 15:00-16:00 Ronneby Kvinnojour deltar på Metoo - ljuset på - fackeltåg för kvinnors rätt 🔸14 januari - Sölvesborg, Stortorget klockan 15:00-16:00 Kvinnojouren Embla deltar. #unizonjourer #kvinnojourer #tjejjourer #ungdomsjourer #kvinnofrid

facebook.com

Grattis Jämställdhetsmyndigheten som invigdes idag! Vi ser fram emot ett nära och bra samarbete för en sammanhållen och tydlig jämställdhetspolitik för att mäns våld mot kvinnor skall upphöra. Else-Marie Larsen Helsingborgs kvinnojour representerade Unizon på plats på invigningen ❤️

facebook.com

Inför porrfilter på landets samtliga förskolor och skolor + kritiska samtal om porr, normer och övergrepp, och se till att detta kommer in i läroplanen 💫 Idag skriver vi med 37 andra aktörer: porrfri barndom, Novahuset* - föreningen mot sexuella övergrepp, 1000 Möjligheter, Juventas Ungdomsjour, freethem.se, Maria Dufva, Nina Rung, Musse Hasselvall, Ida Östensson, Visuell drog, NetClean, Peter Söderström, Meg Donevan Ida Therén, Tre ska bli noll och många fler på Expressen Debatt Skriv under för barns rätt till en porrfri barndom här: https://www.change.org/p/skriv-under-för-en-porrfribarndom På länkbilden: barn som håller i en surfplatta och Maria Ahlin, ordförande för organisationen Freethem. #unizonjourer #svpol #val2018 #porrfribarndom #porrärintesex

facebook.com

”Stort tack Feministiskt Perspektiv för detta fina hederspris, vi blir väldigt glada! För oss i jourrörelsen är det #metoo varje dag och vi arbetar på varje dag med att stötta och skydda främst kvinnor, tjejer och barn, samt ickebinära och män, som utsatts för mäns våld. Det här priset går till alla de modiga kvinnorna och tjejerna som kontaktar oss över 90 000 gånger om året och som har modet att lämna en man som utsätter dem för våld och att uttala och berätta vad de utsätts för” - Olga Persson, generalsekreterare Unizon på Feministiskt perspektivs utdelande av Stora feministpriset 2017. Priset gick i år till alla fantastiska #metoo-initiativ och varenda modig kvinna ocj tjej som berättat om sina erfarenheter av mäns och killars sexuella övergrepp och våld. Kvinnojourerna och tjejjourerna tilldelades också ett hederspris ❤️ Se videon med alla tal på länken: https://www.facebook.com/fempers/videos/1606031196132289/?multi_permalinks=1591483850929579&notif_id=1515613313505780&notif_t=feedback_reaction_generic #unizonjourer #kvinnojourer #tjejjourer #ungdomsjourer

facebook.com

Unizon fortsätter att växa! 💪❤️ Varmt välkomna Kvinnohuset Örebro, Survivors Västervik, Kvinnojouren Emelie, Kungsbacka Kvinnojour, Tjejjouren Vara och Handihandförkvinnofrid - nya medlemmar i Unizon sedan december 2017 ❤️ Välkomna också Ungdomsjouren Schysst i Sigtuna och Tjejjouren Mira i Nyköping som nu är medlemmar i Unizon genom Kvinnojouren Sigtuna och Kvinnojouren MIRA. Tillsammans är vi en ännu starkare röst i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld! Bilden: collage med bilder. Högst upp till vänster: Kimberly Möörk, Anna Camén och Elin Andersson Kvinnohuset Örebro. Längst ned till vänster: Maria Larsson, landshövding Örebro tillsammans med Britten Uhlin, ordförande Kvinnohuset Örebro, på invigningen av kvinnohuset Örebros nya hus. Högst upp till höger: Hand i hand för kvinnofrid Under: Survivors Västerviks, Tjejjouren Mira och Kungsbacka kvinnojours loggor. #unizonjourer #kvinnojourer #tjejjourer #ungdomsjourer

facebook.com

Quiz