Top Local Places

Hovstallet

Väpnargatan 1, Stockholm, Sweden
Landmark & Historical Place

Description

ad

Följ www.facebook.com/kungligaslotten för nyheter om de kungliga besöksmålen - tio kungliga slott med museer, kyrkor, parker, butiker och ett Hovstall. Hovstallet har en månghundraårig historia alltsedan Gustav Vasa 1535 lät bygga ett stall för de kungliga hästarna. Då som nu var huvuduppgiften att tillgodose Konungens behov av transporter till vardags och till fest. Ädla hästar och praktfullt rustade ekipage har alltid spritt glans över konungen och kungamakten.

Quiz

NEAR Hovstallet