Top Local Places

Diversitas Talent

Vasagatan 11, Stockholm, Sweden
Business services

Description

ad

Bemanningstjänster - personaluthyrning - rekrytering - jobbcoaching. Diversitas Talent har som mål att bidra till ökad etnisk och kulturell mångfald på den svenska arbetsmarknaden genom at erbjuda rekrytering, personaluthyrning och konsulttjänster.
Vi erbjuder också tjänster för att bearbeta den ”etniska marknaden”, dvs de 2 miljoner människor med bakgrund i andra länder som bor och lever i Sverige idag. Detta gör vi med interkulturell kompetens som konkurrensmedel.
Med tanke på de stora demografiska utmaningar vi står inför behöver vi, både för individens och landets bästa, bli bättre på att tillvarata allas kompetenser i Sverige.

Diversitas Talent aims to contribute to increased ethnic and cultural diversity in the Swedish labor market through at providing recruitment, staffing and consulting services.
  We also offer the service of processing the "ethnic market", ie, the 2 million people with backgrounds in other countries who live in Sweden today. We do this with intercultural competence as a competitive tool.
  Given the major demographic challenges we face, we need, both for the individual and the nation's best, be better able to utilize everyone's skills in Sweden.

Quiz