Top Local Places

Vetenskap i Samhället

Nobels väg 9, Solna, Sweden
Nonprofit Organization

Description

ad

Vetenskap i Samhället är en ideell organisation vars övergripande mål är att underlätta dialogen mellan forskare och allmänheten Vetenskap i Samhället (ViS) vill erbjuda allmänheten en möjlighet att interagera med forskare, sprida kunskap om aktuell forskning och därmed stimulera till en levande dialog mellan forskare och allmänheten. Som ett led i detta arbete kommer ViS att organisera populärvetenskapliga events i Stockholm för att:

- Ge allmänheten möjlighet till insikt i de senaste framstegen i neurovetenskap och teknikframsteg för att främja ett kunskapssamhälle
- Öka medvetenheten kring olika hjärnrelaterade sjukdomar, hur de behandlas och förebyggs
- Visa hur viktigt det är med öppen forskning och hur upptäcker i neurovetenskap påverkar alla människors liv
- Diskutera sociala utmaningar relaterade till dessa sjukdomar och hur de hanteras i Sverige
- Främja svensk forskning, innovation och kreativitet
- Motivera unga forskare genom att låta dem presentera sin forskning
- Stimulera intresset för forskning och inspirera yngre generationer.

----------------------
English

Vetenskap i Samhället (ViS) is a non-profit organisation aiming at spreading knowledge about science, promoting Swedish research and innovation and stimulating public engagement in science.
Offering citizens a chance to interact with scientists, and spreading knowledge about science is what we, at ViS, are aiming to do through the organisation of large popular science events in Stockholm. We want to take science out of the labs and bring it directly to people in order to:


- Educate the public on the latest advances in neuroscience and technology in order to promote a knowledge society
- Raise awareness on the different brain disorders, their treatments as well as prevention
- Demonstrate the critical importance of public research and how discoveries in neuroscience affect everyone’s life
- Discuss societal challenges related to brain disorders and how they are being tackled in Sweden
- Motivate young scientists by allowing them to communicate their research
- Promote Swedish research, innovation and creativity
- Stimulate interest and inspire the young generations.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

The Guardian

https://www.facebook.com/theguardian/videos/643610412493392/

facebook.com

Entrepreneur

facebook.com

Medical Videos

facebook.com

Virtuality

Your next chemistry lesson could be in virtual reality https://www.facebook.com/virtuality/videos/1350197155100413/

facebook.com

TED-Ed

https://www.facebook.com/TEDEducation/videos/1643693488977184/

facebook.com

A New Twist on a Famous Scientist - Let the Journey Begin

https://www.letthejourneybegin.eu/marie-curie-and-the-power-of-persistence/

facebook.com

BBC Family & Education News

facebook.com

New Finding: Different Types of Exercise Affect Different Parts of Your Brain

http://consciouslifenews.com/new-finding-different-types-exercise-affect-different-parts-brain/11121031/

facebook.com

Timeline Photos

Check out which brain rigions fire during some emotional state

Timeline Photos
facebook.com

Dagens Nyheter

facebook.com

Dagens Nyheter

facebook.com

Hjärnfonden

facebook.com

Quiz

NEAR Vetenskap i Samhället