Top Local Places

Obiq

Riddargatan 30, Stockholm, Sweden
Internet/software

Description

ad

Obiq AB hjälper små och medelstora företag att förbättra sin konkurrensförmåga genom kundanpassade systemlösningar. Utveckling av webbplatser och system som drar nytta av webben. Utveckling i Microsoft .NET, interaktionsdesign, sökmotoroptimering.

Obiq AB hjälper små och medelstora företag att förbättra sin konkurrensförmåga genom kostnadseffektiv och flexibel systemutveckling för webben. Vi levererar värdeskapande lösningar mot överenskomna krav. Våra åtaganden är baserade på effektivt utnyttjande av metoder och teknologier för att lösa de problem och utmaningar vi ställs inför och för att uppnå mätbara och uttalade resultat.

I våra uppdrag projektleder, specificerar och sluttestar vi med svensk personal som också sköter kommunikation med kund. All utveckling gör vi tillsammans med vårt helägda ryska bolag, Obiq Russia LLC som uteslutande jobbar för våra svenska kunder.

Vi drivs av att lösa våra kunders behov, att garantera kvalitet, och leverera i tid till överenskommen kostnad.

CONTACT

Quiz