Top Local Places

Döviana Konsult O Tjänster

Gråbrödersgatan 6, Malmö, Sweden
Company

Description

ad

Döviana Konsult & Tjänster är en ekonomisk förening med en styrelse som är döva och/eller teckenspråkiga.  Vi är en konsultfirma som vill göra samhället tillgängligt för alla och driver därför olika projekt där vi designar och erbjuder produkt- och tjänstelösningar som höjer tillgängligheten. Tillgänglighet är kärnan i vår affärsidé.

Några exempel på vad vi gör är översättning från svenska/teckenspråk till teckenspråk/svenska, teckenspråkstolkning och projektledning inom informations- och kommunikationstillgänglighet för olika aktörer. Vi ordnar också utbildningstillfällen inom döv- och teckenspråksområdet samt i tillgänglighet.

CONTACT

Quiz

NEAR Döviana Konsult O Tjänster