Top Local Places

Lunds östra stadsförsamling

Flygelvägen 1, Lund, Sweden
Religious Organization

Description

ad

Lunds östra stadsförsamling är en del av Svenska Kyrkan och finns i östra Lund. Lunds östra stadsförsamling vill vara kyrka här och nu, i glädje och i sorg. Ett hem med allt det rymmer. En församling som vill finnas på plats i de delar av Lund som expanderar och en församling som driver samarbetskyrka med EFS på Sankt Knut.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Den som har mest när han dör, han vinner. Första gången jag läste det på ett klistermärke på bilen framför mig, började jag skratta. Vilka avdramatiserande ord! Häftigaste bilen, tjusigaste huset eller trendigaste kläderna. Inget av detta spelar ju egentligen någon roll. Inte ens gulliga prydnadssaker, färgen på nagellacket eller storleken på tv-skärmen. I slutändan är det helt andra saker som ger oss status och trygghet. Hur ser den tro ut som hjälper oss att leva och våga dö? Hur är den Gud som jag vågar sätta min tro och tillit till? Vilka val behöver jag göra i mitt liv för att fokusera på det som är allra viktigast i livet? Hur förvaltar jag bäst det liv som jag har fått? Om detta handlar det på söndag, Nionde söndagen efter trefaldighet. Helen Ekhem Välkommen att fira gudstjänst med oss nu på söndag 10.00 Högmässa i Sankt Hans 10.00 Högmässa i Maria Magdalena 14 - 17 Öppen kyrka i Stora Råby kyrka 18.00 Söndagstankar i Sankt Hans 19.00 Söndagsmässa i Sankt Knut Sankt Lars - ett helgon som förvaltade kyrkans tillgångar och för det blev martyr. Bild från Överselö kyrka 1500-tal.

facebook.com

8 efter Trefaldighet På konstmuséet Lousiana utanför Köpenhamn pågår en utställning av konstnären Marina Abramović. Ingången till utställningen är en trång passage mellan två nakna människor. De nakna kropparna utgör en fysisk ram, likt födelsekanalen, en upplevelse av stark fysisk kroppslig beröring, säger Abramović. Gå in genom den trånga porten, uppmanar Jesus oss i kommande söndags evangelietext. Födelsekanalen är ju en trång port - som leder till livet. Den kan vi endast passera utan skydd av kläder, ord eller tidigare bilder av oss själva. Där finns inget som kan definiera oss, ej heller något att gömma oss bakom. Den trånga porten ropar på vår ärlighet och maktlöshet, vår ofärgade blick och icke-dömande förförståelse. Att gå genom den trånga porten tycks handla om att bevara födelsens förhållningssätt. Att leva och utforska det liv som givits mig, lika ”naken” som den dag jag föddes. Det berättas att när den judiske rabbinen Rabbi Sozzia efter ett långt liv låg på sin dödsbädd, var han orolig. Människorna omkring honom undrade varför: Du som levt ett så fantastiskt liv och gjort så mycket gott för så många människor, varför är du orolig? När jag kommer till himlens port, svarar Sozzia, är jag inte orolig att jag ska få frågan: Varför var du inte Mose? Jag är heller inte orolig att jag ska få frågan: Varför var du inte Jeremia? Jag är orolig att jag ska få frågan: Varför var du inte Sozzia? I alla skeden av livet är uppgiften att vara sig själv. Det är det största uppdraget vi har fått. Och kanske det mest utmanande. Marina Abramović menar att passagen mellan de nakna kropparna i hennes installation utsätter människor för en kroppslig upplevelse mellan skam och medvetenhet om den egna kroppen. Denna passage väcker inte bara det nyfödda i oss, utan även känslor av skam och påtvingad nakenhet. Samtidigt som det är födelsekanalen, så är det också den breda vägen, den där vi tappar bort oss själva i förflutna händelser som vi bär likt ett ok, känslor av att inte duga, inte räcka till, händelser där vi blivit kränkta eller själva gått över gränser till mark som inte var vår att beträda. Tillfällen där vi tappat bort oss själva och vår innersta kärna av respekt för oss själva och andra. Fördärvet kallar Jesus det. Och Marina Abramović blev också arresterad när hennes utställning öppnade första gången på 1970-talet, då de första skamsna människorna pressade sig igenom födelsekanalen. Förargelseväckande beteende anklagades hon för. Smal port eller bred väg? Hur ser vi på vår dagliga möjlighet att inta den nyföddes förhållningssätt? Andlig klarsyn är temat på söndag. Helena Ekhem Välkommen till någon av våra gudstjänster: 10.00 Högmässa i Sankt Hans 10.00 Högmässa i Maria Magdalena 19.00 Söndagsmässa i Sankt Knut

facebook.com

Kristi förklaringsdag Altartavlan i Fors kyrka i Eskilstuna föreställer Kristi förklaringsstund. De tre lärjungarna står där på berget. De ser inte bara Jesus i skinande vitt, utan också de sedan länge döda profeterna Mose och Elia. Det är då lärjungarna hör en röst som säger att Jesus är Guds son, att de ska lyssna på honom. Det är en självklarhetens stund, då lärjungarna blir helt uppfyllda av bekräftelsens harmoni. Alla stunder av frågor, tvivel och tankemässiga vurpor är långt borta. Det är som en bekräftelse bortom tid och rum. Guds närvaro och storhet vibrerar i stunden. Och de vill så gärna behålla känslan: Vi kan bygga hyddor till er, föreslår Petrus. Hans förslag avslöjar dem som de taffliga, jordiskt begränsade människor de är. Det outgrundliga kan inte bosättas i en koja. Lika blixtklar som förklaringens stund var, lika snart är de mänskliga frågorna tillbaka. Vid ett skolbesök i samma Fors kyrka hade vi pratat om dopet, treenigheten, evigheten, död och liv. En elev suckar djupt och utbrister: Kunde inte Gud bara komma ner till oss på jorden och berätta hur det är? Bilden och berättelsen om Jesus förklaringsstund på berget sträcker sig ut mot oss, men bara som fragment. Eleven där i Fors kyrka är närmare besläktad med Petrus än hon själv kan ana. Längtan att bygga en hydda för att där kunna bevara, överblicka och förstå det ogreppbara är så djupt mänsklig. Gud går inte att fånga, möjligen att ana i stunder av förklaring – kanske på en bergstopp i sommarkvällen? Och i berättelserna om Jesus, som med sitt liv och sitt förhållningssätt pekar på och berättar hur Gud är. Helena Ekhem Välkommen att inleda helgen vid helgmålsbön i Stora Råby kl 18 ikväll lördag. Välkommen att fira gudstjänst i vår församling på söndag: kl 10 Högmässa Maria Magdalena kl 10 Högmässa Sankt Hans kl 19 Söndagsmässa Sankt Knut

facebook.com

27 juli 19:00 Stora Råby kyrka Världsslagverkaren Johan Bridger tolkar musik från fyra sekler i programmet ”Från samtid till barock”. Förutom i Stora Råby framträder även Johan Bridger på scener som Carnegie Hall, La Biennale di Venezia och Mariinskijteatern i S:t Petersburg.

facebook.com

Tankar inför söndagen, 6:e söndagen efter trefaldighet med överskriften "Efterföljelse" Vem eller vad styr de val som du gör i livet, de vägval du står inför på livets vandring? Kvinnan berättade för mig att hon i yngre år känt sig nyfiken på att resa ut i världen som missionär. Men då hade hon hört en röst i sitt inre som sa: Åk hem och städa i skåpen där hemma. Jag vet inte vad det var för en röst hon hörde. Men den provocerar mig. Var det pliktens röst, var det rädslans röst? Var det ödets röst? Jag har svårt att tro att det var längtans och lustens röst? Jag tror att kvinnan som valde att städa i skåpen hemma var nöjd med sitt val – att satsa på familjen och vara verksam i det sammanhang som var hennes trygghet; där hon hade sina rötter. Hon levde upp till den förväntan som omgivningen hade på henne. Men vad hade hänt om hon varit en kvinna av en annan generation? Där inte plikten, andras förväntningar och de egna förväntningarna på henne att vara husmoderlig var så styrande? På söndag kommer vi i kyrkorna höra berättas om när Jesus säger till människor som vill följa med honom att de inte får stanna upp. Inte stanna upp för att begrava sina anhöriga, inte säga adjö eller ens blicka tillbaka. Det provocerar mig också. Kan det inte finnas något mittemellan – där man både är mån om sina anhöriga och vågar följa sin sökande längtan? Vad menar Jesus egentligen? Jag har en tanke. Vad tänker du? Om detta kommer kommande söndag, den 6:e efter Trefaldighet att handla. Helena Ekhem Våra gudstjänster i helgen: 10 Söndagsmässa m dop i Sankt Hans 10 Högmässa Maria Magdalena 19 Söndagsmässa Sankt Knut

facebook.com

20 juli Stora Råby kyrka 18:00 Guidning Teologen och prästen Bengt Arvidsson visar kyrkan och delar med sig av spännande berättelser från kyrkans historia. Fika utlovas mellan visning och konsert 19:00 ”Från gröna kullar till djup barrskog”. Markus Tullberg och Maria Bojlund, som gjort storsuccé i Stora Råby tidigare, återvänder för att spela svensk och irländsk folkmusik.

facebook.com

Den här söndagen handlar om att bli sänd ut att vara barmhärtighetens ombud och kärlekens uttolkare i världen! Att vara Guds medarbetare. Det är Apostladagen! Luther skriver om apostlarna: "Också apostlarna var syndare och stora grova skälmar, som Paulus var, som sade: "Jag har varit en hädare, förföljare och smädare. Jag mötte förbarmande." Likaså förnekade Petrus Kristus och var därför en elak människa. In summa: Kristus har gjort apostlarna till exempel på syndernas förlåtelse, så att vi i dessa exempel ska se Guds barmhärtighet. Och jag tror att också profeterna ibland syndade allvarligt, ty också de var människor som vi. " Kom på söndag och dela liv, brottas med vår livsuppgift och be och sjung! En dikt till eftertanke om vår uppgift. / Lotta Miller, präst Kyriets alfabet Ökenkrig,Övertalig,Övermakt Ömhet,Önskan,Ögonljus Aska,Avund, AK-femma Andas,Ande,Aktningsfull Gud förbarma dig ! Mutor,Misshandel, Massgravar Mod,Människa,Mandelblom Gud förbarma dig ! Gasattack,Gravskändning,Girighet Godhet,Gåva,Generositet Rasism,Rovdrift,Rökförgiftning Ro,Reflexion,Rosendoft Gud förbarma dig ! Förtryck,Flyganfall,Fallskärmsavtal Förlåtelse,Försoning,Framtidstro Gud förbarma dig ! Barn,Barmhärtighet,Bönerop Bomber,Brott,Bristsjukdomar Gud förbarma dig ! Terror,Tortyr,Trotylfabrik Tillit,Tolerans,Trofasthet Skönhet,Sång,Sammanhang Själviskhet,Skiljemurar,Självmordsbombare Gud förbarma dig ! Kränkning,Krossad,Könsförtryck Kärlek,Känsla,Kontaktförsök Gud förbarma dig ! Kristus förbarma dig ! Hoppets Ande förbarma dig över oss ! Vi firar gudstjänst på Apostladagen i Sankt Hans kyrka kl 10 Högmässa Maria Magdalena kyrka kl 10 Högmässa Sankt Knuts kyrka kl 19 Söndagsmässa Sankt Hans kyrka kl 19 Musik i sommarkväll

facebook.com

16 juli 19:00 Sankt Hans kyrka Musik i sommarkväll ”Det faller blommor från himmelen” Ingela Wahlgren ”den sjungande sjuksköterskan” - sång Rune Lindqvist - piano Framför egen och andras musik

facebook.com

13 juli 19:00 Stora Råby kyrka ”Svenska klassiker med Peter & Viktor” Kända från Allsång på Skansen kombinerar duon Peter & Viktor klassisk och populär musik med fantastisk underhållning och komik. De tar avstamp i Drottningholmsmusiken och rör sig sedan fram till nutid. Det bjuds på såväl klassisk musik som folkmusik, visor och en och annan allsång

facebook.com

Har du varit med om att du har gjort något som du aldrig trodde att du skulle göra? Att du överraskats av din egen reaktion eller kraften i din reaktion? Att du sagt till dig själv – det trodde jag aldrig eller var kom det ifrån? Kanske jag inte känner mig själv i alla skrymslen och vrår i mitt innersta? Jag tror ingen av oss känner sig själv helt och hållet eller ens kan göra det. Varje människa är både gåva och gåta, både möjlighet och mysterium. Och det tror jag vi ska hålla fast vid. Och ändå uppmanar Jesus oss idag till självkännedom, till att se vad som hindrar barmhärtigheten att strömma genom dig och mig, till att se bjälken i vårt eget öga. När Jesus talar om flisan i vår nästas öga och bjälken i vårt eget så är det en drastisk bild för vad som på psykologiskt språk kallas projicering. Skuggan finns där hos mig själv fastän jag inte vill. Dvs att det jag blir så irriterad på hos den andra människan i själva verket är något som jag bär inom mig och som jag inte vill kännas vid. Oftast är det skam och skammen är en stark kraft som kan få mig att göra ting jag inte själv vill egentligen. Det är inte så att för att vi går i kyrkan och/eller tror på Gud så har mörkret, skuggsidan försvunnit. Den finns kvar och vi behöver samtala med den. Den förstör om vi inte gör det, när vi försöker dölja skuggsidan. Det går inte att dölja skuggsidan för Gud och om jag försöker så gör det mig bara illa och kan faktiskt gör andra illa. Jag tänker att vi ska öva oss i att leva öppet, att öva oss i barmhärtighet. Tron på att jag är snällare för att jag går i kyrkan är farlig – den kan få oss att sluta tala med vår brustenhet. Vi kommer till kyrkan för att vi behöver Guds barmhärtighet, inte för att vi tror oss klara oss utan den. Det här brottas vi med, firar nåden och Guds kärlek på söndag. Välkommen att dela gudstjänst! Lotta Miller/präst Vi firar gudstjänst på 4:e söndagen efter Trefaldighet i Maria Magdalena kyrka kl 10 Högmässa Sankt Hans kyrka kl 14 Konfirmation med mässa Sankt Knuts kyrka kl 19 Söndagsmässa

facebook.com

6 juli 19:00 Stora Råby kyrka ”En nordisk kärleksaffär” En hyllning till den nordiska sångskatten med tema kärlek. Mezzo-sopranen Josefine Andersson, Jenny Lindstipendiat och en av Sveriges främsta mezzo-sopraner och pianisten Daniel Beskow framför de vackraste romanserna nordiskt musikliv kan uppbringa.

facebook.com

Den ene sonen vaknade ur ett liv i synd, när ska den andre vakna från sin dygd? skrev Dom Helder Camara, som var biskop i Recife i Brasilien med anledning av liknelsen om den förlorade sonen Dem yngste sonen ger sig iväg och det är inget fel, det är ok. Däremot så förstör han sitt liv och sina resurser och hamnar i en förfärlig livssituation. Han har ingenting kvar, ingenting. Då kommer han till sig själv, han kommer till klarhet och inser vad han behöver göra. Där på botten ser han klart och ser sitt behov av förlåtelse däremot räknar han inte med total upprättelse. När han sedan väl är på väg hem släpper fadern all tanke på att bete sig värdigt eller att vara arg för att sonen stack. Nej, han springer lika glad som ett barn till en älskad mormor, springer han till sin son och kramar honom ordentligt, ger honom nya kläder och nya möjligheter, skapar en riktig fest! Den äldre brodern som stannat hemma får höra talas om det hela och blir förnärmad, kränkt för att hans lillebror får ha fest och att han själv inte har blivit tillräckligt uppmärksammad. Han är så övertygad om sin egen dygd och förträfflighet, han har alltid gjort rätt och borde hyllas. Att han själv kunde startat en fest finns inte en tanke på. Det äldre syskonet blottar något så mänskligt – känslan av att inte vara tillräckligt uppskattad och hur en moral utan kärlek lider brist på liv, lider brist på glädje. Frågan är om han är beredd på att bli funnen, att det inte ska handla om hans prestationer utan om nåd. Jag blir funnen, det är inget jag gör. Vill han bli festdeltagare eller ska han fastna i sin förnärmelse? Välkommen att dela liv, fira gudstjänst, be, brottas med livsfrågorna och ta emot nåd! /Lotta Miller, präst Vi firar gudstjänst på 3:e söndagen efter Trefaldighet i Sankt Hans kyrka kl 10 Högmässa Maria Magdalena kyrka kl 10 Högmässa Sankt Knuts kyrka kl 19 Söndagsmässa

facebook.com

Quiz

NEAR Lunds östra stadsförsamling