Top Local Places

Valberedningen - Chalmers Studentkår

Sven Hultins väg, Gothenburg, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Valberedningens uppgift är bereda val till fullmäktige och kårstyrelsen samt rekrytera ny kårledning och valberedning.

valberedningen@chs.chalmers.se In english below.
Valberedningens uppgift är att lämplighetsgranska ordförande och kassör till kårens kommittéer. Dessutom nominerar valberedningen personer till bland annat CCC, Tofsen och Kårledningen. Valberedningen nominerar också teknologrepresentanter till kårens företagsstyrelser.

Har du en fråga kring något av invalen eller vill veta mer om Valberedningen och dess arbete? Hör av dig till oss på valberedning[at]chs.chalmers.se

Väl mött,
Valberedningen, Chalmers Studentkår

In English:
The Election Committee's task is to examine the suitability of presidents and treasurers for the union committees. In addition, the Election Committee nominates persons to, for example CCC, Tofsen and to the Student Union. The Election Committee also nominates student representatives the union's  company boards.

Do you have a question about any of the elections or want to know more about the committee and its work? Please contact us on the valberedning[at]chs.chalmers.se

Well met,
The Election Committee, Chalmers Student Union

CONTACT

Quiz

NEAR Valberedningen - Chalmers Studentkår