Top Local Places

Nordisk Östmission

, Gothenburg, Sweden
Non-profit organization

Description

ad

Nordisk Östmission skall hjälpa till att sprida evangeliet om Jesus Kristus bland människor i Östeuropa och Asien. Vi hjälper också till materiellt. Vi har framförallt verksamhet i följande länder:
-Ukraina: Stöd till olika projekt och församlingar i de lutherska kyrkorna DELKU och SELKU. Stöd till Barnens ambassad i Kiev.
-Ryssland:Översättning och tryckning av kristen litteratur. Stöd till församlingsbildning på
Kronstadt.
-Lettland: Stöd till den lutherska kyrkan framförallt dess prästutbildning.
-Litauen: Stöd till församlingar i den lutherska kyrkan.
-Iran: Stöd till radionmission
-Slovakien: Stöd till organisationen evangeliecentrum.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Nu har sommarnumret av vår tidning kommit ut. Betraktelsen skrivs denna gång av Ingemar Svenungsson. I övrigt handlar tidning mycket om vår årsmöte. Kassören har skrivit ett referat från Olegs föredrag och ordföranden har berättat mer om vad som hände i samband med Olegs besök i Sverige. I övrigt innehåller tidningen också hälsningar från översättaren Larisa och från Pavel Schwartz från Charkiv. Hör av er om ni vill ha några ex. Bilderna visar Hajoms kyrka där vi höll vårt årsmöte och Oleg i samtal med förre ordföranden Bengt Westholm i Vasakyrkan där Oleg höll föredrag på söndag kväll.

facebook.com

I samband med Olegs besök i Sverige åkte vi också till Solberga för att besöka vårt lager. Bara någon månad innan hade vi skickat ner en stor last till Nikolaev och Olegs kyrka. Det blev ett mycket givande möte där Oleg och våra engagerade medarbetare fick träffas och utbyta erfarenheter.

facebook.com

Vi har nu haft vårt årsmöte i Hajoms kyrka. Oleg Schewtschenko som är vicepresident i SELKU i Ukraina berättade om sig själv och sitt arbete som pastor i denna lutherska kyrka, På kvällen gjorde han ett liknande framträdande i samband med kvällsmässan i Vasakyrkan. Ett referat kommer i nästa nummer av vår tidning. Vi tackar både Hajom och Vasa för ett mycket gott mottagande.

facebook.com

Efter kvällsgudstjänsten 18:00 i Vasakyrkan finns det möjlighet att få höra Oleg Schewschenko tala om Ukraina och den lutherska kyrkan SELKU. Välkomna

facebook.com

Nordisk Östmissions årsmöte i Hajom kyrka kl.10 Högm.gtj Ingvar Häggander, Göran Simonsson Kyrklunch i församlingshemmet. Föredrag av Oleg Schewtschenko från Ukraina. Årsmötesförhandlingar. Alla är välkomna! /Styrelsen

facebook.com

Nu har årets första nummer av tidningen kommit ut. Tidningen innehåller en artikel av pastor Sergej Bevz i Dnipropetrovsk i Ukraina, Vidare medverkar pastor Magnus Bengtsson med en artikel från församlingen Aluksne i Lettland. Vi får en hälsning från blindskolan i Charkiv i Ukraina. Pastor Jonas Nilsson bjuder in till en resa till Finska viken. Betraktelsen är skriven av Torbjörn Johansson rektor på Församlingsfakulteten. Dessutom medverkar kassören och ordföranden med artiklar. Som vanligt, hör av er om ni önskar tidningen på papper.

facebook.com

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten.: "Se jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel", det betyder Gud med oss. Matt 1:21-23. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. All this took place to fulfil what the Lord has said through the prophet: "The virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel" which means, God with us. Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! We wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year!

facebook.com

Inför Lutherjubileet har vi nu låtit trycka en andra utgåva av Martin Luthers huspostilla. De flesta böckerna är avsedda för Ryssland men tre hundra ex har också skickats till Ukraina, där vi hoppas att de skall bli väl mottagna. På bilden syns boktryckaren Alexander Andreushkin och översättaren Valeri Volodin.

facebook.com

Nu är årets fjärde och sista nummer av vår tidning på väg ut. Betraktelsen är skriven av Hans Karlsson. Tidningen innehåller framförallt ett referat från vårt 60-årsfirande samt många foton från vårt lager i Solberga. Hör av er om in vill ha pappersex av tidningen.

facebook.com

Nordisk Östmission har nu genomfört sin missionskonferens med anledning av att vi fyller 60 år. Dagen inleddes med morgonbön av Johannes Hellberg från FFG. Därefter talade ordföranden om Nordisk Östmissions värderingar. Pastor Pavlo Shvarts berättade om sina församlingar i Charkiv med omgivning och Jonas Nilsson om församlingsbygget på Kronstadt i Ingermanlänska kyrkan. Från IFB gästades vi av Brane och Larissa som gav en beskrivning av det viktiga arbetet som görs för att få Bibeln översatt till mariska. Inese Johansson berättade om hur hon många gånger hade läst Bo Giertz Stengrunden och sedan också fått vara med om att korrigera översättningen så att den stämde bättre med det svenska originalet. Simeon Appell höll avslutningsandakten. Tack alla ni som hjälpte till att fira Nordisk Östmissions 60-årsdag. Hoppas vi får ses på en missionskonferens långt innan 70-årsdagen.

facebook.com

Från Institutet för Bibelöversättning får vi nu det glädjande beskedet att också Larissa Orzajeva kommer till vår konferens. Larisa är ansvarig för bibelöversättningen till ängsmariska, en översättning som Nordisk Östmission har stött i många år. Missa inte tillfället att få höra Larisa. Vi ses på FFG:s lokaler Ekmansgatan 3 lördagen 15 oktober med början 09:00.

facebook.com

Nu har årets tredje nummer av vår tidning kommit ut. I detta nummer skrivs betraktelsen av Christian Braw. Magnus Olsson berättar från sina 17 år i Lettland. Inte mindre än tre artiklar berättar om kyrkoresan till det inre av Finska viken under ledning av Jonas Nilsson. En artikel berättar om styrelsens besök i Vitryssland och Ukraina som tidigare har beskrivits här på facebook. Ett tack framförs också till Anders och Barbro Anell för deras värdefulla arbete med administrationen av hjälpsändningar. Efter ca fem år lämnar de nu över till Jonas Andersson. Hör av er av ni vill ha papperskopior av tidningen.

facebook.com

Quiz

NEAR Nordisk Östmission