Top Local Places

Mladinski svet Slovenska Bistrica

Trg svobode 5, Slovenska Bistrica, Slovenia
Non-governmental organization (ngo)

Description

ad

Mladinski svet Slovenska Bistrica Mladinski svet Slovenska Bistrica je krovna mladinska organizacija v občini, ki zagovarja interese mladih. Mladinski svet Slovenska Bistrica združuje naslednje mladinske organizacije v občini Slovenska Bistrica: Taborniški rod Črno jezero, Skavtski steg Slovenska Bistrica 1, Mladi forum Socialnih demokratov Slovenska Bistrica, Slovenska demokratska mladina Slovenska Bistrica, Nova generacija SLS Slovenska Bistrica in Društvo za podporo mladim Slovenska Bistrica.

V skladu z zakonom o mladinskih svetih in statutom mladinski svet Slovenska Bistrica izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja; zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih; omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih; opravlja druge naloge za uveljavljanje interesov mladih.

Z Mladinskim svetom lokalne skupnosti želimo v Slovenski Bistrici vzpostaviti kompetentnega akterja, ki bo zastopal interese vseh mladih v občini Slovenska Bistrica. Mladi so namreč tista družbena skupina, ki so za prihodnost in razvoj občine ključnega pomena, zato jih je potrebno v čim večji meri vključiti v procese družbenega in političnega življenja. Med mladimi je  potrebno že zgodaj začeti graditi participativno kulturo in iz njih vzgajati aktivne državljane, ki bodo pripravljeni prevzemati družbeno odgovornost in vlogo, ki jo družba od njih pričakuje.

Quiz

BLIZU Mladinski svet Slovenska Bistrica