Top Local Places

Računovodski servis Černjak doo

Dobja vas 204, Ravne na Koroskem, Slovenia
Financial Service

Description

ad

Glavne dejavnosti podjetja so računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje. Podjetje nudi pomoč pri:
•   knjiženju – vodenje glavne knjige in beleženje vseh poslovnih dogodkov, priprava analitičnih evidenc,
•   davkih – svetovanje, aktivno sodelovanje pri pregledih,
•   izvršbah – pripravijo vse potrebno, svetujejo, oddajo, obveščajo (e-izvršbe),
•   obračunih plač za zaposlene, obveščanju zaposlenih, pošiljanju plačilnih list,
•   obračunih nadomestil za zaposlene, izračunih davkov in prispevkov, zavarovanju zaposlenih,
•   obračunih socialnih prispevkov za zasebnike in zaposlene po drugih pogodbah – podjemna, avtorska,
•   DDV-ju – vodenje evidenc in mesečni oz. trimesečni obračun DDV-ja,
•   obračunu zamudnih obresti,
•   izdelavi poslovnih poročil,
•   nadzoru – če se stranka odloči, da bo dokumente vnašala sama (prejete in izdane račune, potne stroške ...), preverjajo pravilnost vnosov,
•   vodenju glavne knjige, kontov.

Poleg vsega naštetega pa za svoje stranke opravljajo še naslednje storitve:
•   poslovno svetovanje (pomoč pri izdelavi poslovnih načrtov, pomoč pri vlogah za odobritev kreditov, svetovanje pri nadzorovanju finančnih tokov, vzpostavljanje in preverjanje notranjih kontrol poslovanja ...),
•   izdelavo mesečnih in letnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnega izida, izkaz denarnih tokov in računovodska pojasnila/razkritja k izkazom),

•   obveščanje o novostih, ki se tičejo podjetja s področja računovodstva, financ in davkov.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Bliža se konec poslovnega leta ter s tem oddaja letnega poročila. Podjetniki najbrž že razmišljate kako bi lahko najbolje optimizirali svojo davčno osnovo oziroma obdavčen dobiček. Ali niste zadovoljni z dosedanjim računovodstvom in ga želite zamenjati? Ali samostojno vodite knjigovodstvo in potrebujete pomoč pri oddaji letnega poročila? Ali na novo odpirate podjetje in iščete računovodski servis? Mi smo pravi naslov za vaše težave! Pokličite 041 417 191 in se dogovorite za osebno srečanje! -DELAMO Z VAMI, NE SAMO ZA VAS-

facebook.com

Amway Home Europe

Zbiramo naročila za Amway -> https://www.amway.si/

Amway Home Europe
facebook.com

Finančna uprava RS bo iz tujine prejela podatke o finančnih računih - Racunovodja.com

facebook.com

Kako si država zamišlja proračun za leto 2017

facebook.com

Še iz krize nismo, napihuje pa se že nov balon

facebook.com

Odraščanje še zdaleč ni zastonj

facebook.com

Espeji, na teh bankah imate lahko le en račun, a to vam lahko podraži vrtec!

facebook.com

Delnico bi opustili. Kaj to pomeni za davke?

facebook.com

Računi v tujini: Kaj morate prijaviti?

facebook.com

Računovodski servis Černjak doo's cover photo

Računovodski servis Černjak doo's cover photo
facebook.com

Računovodski servis Černjak doo

Računovodski servis Černjak doo
facebook.com

Računovodski servis Černjak doo

Računovodski servis Černjak doo
facebook.com

Quiz

BLIZU Računovodski servis Černjak doo