Top Local Places

Vorteks - Izobraževanje in storitve, Robert Šket s.p.

Spodnji Gabernik 22, Podplat, Slovenia
Small business

Description

ad

Vortex -  education & service, Robert Sket, self-employer * Predavatelj in trener pri uporabi zakona privlačnosti v vsakdanjem življenju
* Samozaložba in založba
* potnik za Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino, Srbijo, Makedonijo pri podjetju Rigo d.o.o., Komen 59, Komen
* Po naročilu vezenje na tekstilne izdelke

* Speaker and coach of using law of attraction in everyday life
* self publication and publication
* Business traveler for Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia for Rigo   d.o.o., Komen 59, Komen
* Embroidering on textile products

KONTAKT

Quiz