Top Local Places

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Jamnikarjeva 101, Ljubljana, Slovenia
College & University

Description

ad

Dogodki in novice Oddelka za krajinsko arhitekturo ter obvestila, komentarji in diskusije o aktualnih temah oblikovanja in načrtovanja prostora. Študij krajinske arhitekture je izrazito interdisciplinarne narave, kar pomeni, da znanja, na katerih gradi svojo dejavnost, črpa s številnih področij. Zato je krajinski arhitekt primerno izobražen v disciplinah, ki dajejo znanja, pomembna za načrtovanje rabe prostora, varstva narave in oblikovanja krajine, kot so:

Naravoslovno-ekološke eologija, pedologija, meteorologija, botanika, fizična geografija, splošna in krajinska ekologija, fitocenologija, hidrobiologija

Družbeno-ekonomske in kulturološke filozofija z logiko, ekološka psihologija, prostorska sociologija, komunalna ekonomika, prostorsko pravo, zgodovina likovnih umetnosti in arhitekture, razvoj naselij, razvoj oblikovanja krajine

Tehniške geodezija z aerofotogrametrijo, gradbena in krajinska tehnika, statistika, računalništvo, urejanje voda

Oblikovalske in načrtovalne risanje, plastično oblikovanje, načrtovanje odprtega prostora, oblikovanje krajine, načrtovanje mestne krajine, krajinsko planiranje, analiza in varstvo krajine, urbanistično načrtovanje, osnove arhitekturnega in urbanističnega projektiranja, regionalno planiranje, prenova podeželja.

Na študiju krajinske arhitekture učijo profesorji z raznih drugih šol Univerze v Ljubljani, kot so Fakulteta za arhitekturo, Filozofska fakulteta, Fakulteta z družbene vede in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Ti vnašajo v študij raznovrstna znanja in različne poglede ter s tem prispevajo k oblikovanju širokega razgleda, ki je neogiben za dejavnost, kot je krajinska arhitektura. Ta mora namreč iskati ureditvena skladja v prostoru in čim bolj uravnotežena razmerja med raznolikimi varstvenimi in razvojnimi interesi.


Študij je pester in bogat po vsebini, prav tako pa tudi po oblikah študijskih dejavnosti. Glavnina pouka poteka v seminarjih, ki omogočajo dejavno vlogo študenta, pripravljanje individualnih projektov in seminarskih nalog. V študiju je odmerjen znaten obseg tudi terenskemu delu, ki je namenjeno spoznavanju naravnih značilnosti, skiciranju na prostem, seznanjanjem s slovenskimi krajinami in naselbinsko dediščino doma in na tujem.

Študij krajinske arhitekture se izvaja na Biotehniški fakulteti od leta 1972. Začel se je kot podiplomski, od leta 1976 pa poteka tudi kot redni dodiplomski študij.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

"Park"

...naj vam bo 2017 polno doživetij in dih jemajoče!

facebook.com

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post

Za lepe kartografske izdelke ni potreben računalnik, ampak znanje grafičnega izražanja. Ob 75. obletnici kartografskega oddelka je CIA na Flickerju objavila deklasificirane karte ter fotografije risarskih pripomočkov. Več na tej povezavi https://www.flickr.com/photos/ciagov/collections/72157674854602812/

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post
facebook.com

How Wolves Change Rivers

Zanimiv kratek film kako povezani so naravni sistemi in kako prepleteni so vzroki za (pre)oblikovanje krajine. Podobno velja za urbane sisteme.

facebook.com

Informativna noč, krajinska arhitektura, študij, januar 2016 (English subtitles)

Vesele praznike ter zanimivo, uspešno in srečno novo leto! Kot praznično čestitko si oglejte kratek film o študiju krajinske arhitekture.

facebook.com

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post

Izšla je pripoved o prijateljstvu med vrtnarjem, trdno stoječim na tleh, in kraljem, ki je segal po soncu. Eric Orsenna: Portret srečnega človeka. André Le Nôtre 1613-1700. *Cf., Ljubljana 2016, prevedla Zoja Skušek, spremna beseda in fotografije Ana Kučan.

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post
facebook.com

.

Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture objavlja zanimiv humanistično obarvan razpis za eseje (call for papers) z naslovom: "POSTCARDS FROM THE ANTHROPOCENE: Unsettling the Geopolitics of Representation" Več na spodnji povezavi...

facebook.com

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post

S študenti tretjega letnika smo bili v okviru predmetov Razvoj krajinskega oblikovanja in Osnove arhitekturno urbanističnega načrtovanja na tridnevni strokovni ekskurziji. Spoznavali smo razvoj urbane strukture in mestne krajine Dunaja - Ring, Gürtel, Belvedere, Schönbrunn…

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post
facebook.com

Future Architecture Platform

Objavljen je nov "Poziv za ideje" v okviru Future Architecture, ki ga organizira MAO | Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Paltforma je dobra priložnost za mlade arhitekte in krajinske arhitekte za mreženje in udejstvovanje v širšem evropskem prostoru.

facebook.com

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post

V okviru projekta INTESI smo s krajevnimi skupnostmi izvedli delavnico o zagotavljanju storitev splošnega pomena (pošta, banka, osnovna oskrba, šole, zdravstvo) na območju občine Cerkno. Udelieženci so izpostavili problem zagotavljanja storitev v krajevnih skupnostih, ki so bolj oddaljene od lokalnega središča.

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post
facebook.com

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post

V okviru predmeta Inženirska biologija je danes drugi letnik obiskal hidroelektrarno Brežice v izgradnji. "HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 45 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh." http://www.he-ss.si/he-brezice-splosno.html

Photos from Oddelek za krajinsko arhitekturo's post
facebook.com

Olmsted Lecture: Charles Waldheim, "A General Theory" - YouTube

Charles Waldheim, John E. Irving profesor krajinske arhitekture na Harvard Graduate School of Design je bil od 2010 do 2015 predstojnik oddelka. Prisluhnite njegovemu predavanju ob zaključku mandata, kjer strne svoje misli o preteklem obdobju in predstavi teoretski okvir krajinskega urbanizma. (Vsebina predavanja se začne na 15. minuti)

facebook.com

Timeline Photos

Vse krajinske arhitekte, člane in tokrat tudi nečlane društva vabimo na letno skupščino DKAS, ki bo v četrtek, 1. 12. 2016 ob 17h na Biotehniški fakulteti! Posebej lepo vabljeni kolegi študentje, čas je da se povežemo! Več na spodnjih povezavah: http://www.dkas.si/?id=1%2C2%2C1170 http://www.dkas.si/files/VABILO_skupscina_DKAS_2016.pdf

Timeline Photos
facebook.com

Quiz

BLIZU Oddelek za krajinsko arhitekturo