Top Local Places

Sørum kommune

Kuskerudvegen 11, Sørumsand, Norway
Township

Description

ad

Velkommen til Sørum kommune! I Sørum bor 17.000 og vi blir stadig flere. Her får du harmoni i landlige omgivelser, og samtidig bare 30 minutter til Oslo og Gardermoen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Gebyrregulativ 2018: Gebyrregulativ for 2018 ble enstemming vedtatt i Kommunestyret 13.12.2017. http://www.sorum.kommune.no/gebyrregulativ-2018.6091685-137462.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Opprydning og oppgradering av mindre avløpsanlegg i Sørum kommune: Sørum kommune er pålagt å jobbe målrettet mot at alle vannforekomster skal ha god kjemisk og økologisk tilstand innen 2021. http://www.sorum.kommune.no/opprydning-og-oppgradering-av-mindre-avlacpsanlegg-i-sacrum-kommune.6090759-137462.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Hytter og fritidsboliger skal nå feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.: NRBR har kartlagt alle fritidsboliger i kommunen, og starter med feiing og tilsyn av disse i mai 2018. http://www.sorum.kommune.no/hytter-og-fritidsboliger-skal-nay-feies-og-ha-tilsyn-pay-lik-linje-med-vanlige-boliger.6090571-137462.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Det er fremdeles noen ledige plasser. Vil du lære mer om å være vertskap for din opplevelse - bli med! Siste frist for påmelding er onsdag 21. februar kl 1200. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med næringsrådgiver Siri Bjørnstad.

facebook.com

Redusert bemanning i Frisklivssentralen: På grunn av redusert bemanning vil Frisklivssentralens tilbud i en periode dessverre være noe redusert. Den reduserte bemanningen skyldes uforutsette hendelser, og vil kun være for en liten periode. For å kunne opprettholde drift og gi et best mulig tilbud i denne perioden har vi valgt å midlertidig ta aktivitetstimen i «Trening i varmtvann» av timeplanen. Vi beklager dette, og oppfordrer alle berørte til å benytte seg av alternative aktivitetstimer så lenge. Resten av aktivitetene på timeplanen går som normalt. I denne perioden vil vi prioritere å opprettholde aktivitets- og kurstilbudet. Dette fører dessverre til at noen individuelle avtaler vil måtte utsettes, og det må påberegnes lengre ventetid enn normalt ved henvisninger til oss. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er spørsmål. Telefon: 468 98 473 E-post Sørum kommune: frisklivssentralen@sorum.kommune.no E-post Fet kommune: frisklivssentralen@fet.kommune.no http://www.sorum.kommune.no/redusert-bemanning-i-frisklivssentralen.6090001-137462.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Ledige stillinger: Botjenesten Sennerud, Vernepleier 100% fast stilling https://ledigstilling.sorum.kommune.no/recruitment/opening?3&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

facebook.com

Møt brannvesenet på Fokus butikksenter på Sørumsand torsdag 15. februar kl. 10-15. Brannvesenet svarer på alt du lurer på om komfyrvakt og hvorfor alle bør ha en. https://www.sorum.kommune.no/moet-brannvesenet-paa-fokus-butikksenter-paa-soerumsand-torsdag-15-februar-kl-10-15.6088991-137462.html

facebook.com

facebook.com

Ledige stillinger: Blaker bo- og omsorgssenter - Sykepleier natt - 2 faste stillinger https://ledigstilling.sorum.kommune.no/recruitment/opening?3&utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Ny bookingside for utlån av lokaler i Sørum kommune: Mandag 12. februar åpner Sørum kommune sin bookingside for leie av lokaler. I første omgang er det lokalene i Bingsfosshallen på Sørumsand og i Frogner skole og kultursenter som er lagt inn i bookingen. http://www.sorum.kommune.no/ny-bookingside-for-utlayn-av-lokaler-i-sacrum-kommune.6088570-458381.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Trafikksikkerhet i Frognervegen http://www.sorum.kommune.no/trafikksikkerhet-i-frognervegen.6084506-137462.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

facebook.com

Quiz

NEAR Sørum kommune