Top Local Places

Søgne videregående skole

Søgnetunet 3, Søgne, Norway
Public School

Description

ad

Søgne vgs. er en liten skole med lang historie. Her har det vært skoledrift siden 1895. Søgne videregående skole disponerer et stort skog-og dyrkingsareale på til sammen 3000 dekar. Skolen har verksteder, stall, ridehall, hundegård og ulike fjøs med smådyr, melkeproduksjon og sau.

Om Naturbruk: http://www.sogne.vgs.no/utdanningsprogram/naturbruk/

Om Teknikk og industriell produksjon :http://www.sogne.vgs.no/utdanningsprogram/teknikk-og-industriell-produksjon/

Om Påbygging til generell studiekompetanse:  http://www.sogne.vgs.no/utdanningsprogram/paabygging-til-generell-studiekompetanse/

Om Alternativ opplæring: http://www.sogne.vgs.no/utdanningsprogram/alternativ-opplaering/

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

facebook.com

facebook.com

http://www.sogne.vgs.no/utdanningsprogram/naturbruk/vg2-anleggsgartner-og-driftsoperatoer-idrettsanlegg/ Plant framtida di i dag – bli anleggsgartner

facebook.com

Fin artikkel i Budstikka - et par av alle de flotte ungdommene som vi har på Søgne videregående skole. Er du interessert i hva vi som skole kan tilby - ta kontakt med rådgiver Henriette på tlf 90760725 eller På e-post: hese3@vaf.no Søknadsfristen er 1. Mars. Husk å søke!

facebook.com

Fredag hadde vg1 naturbruk øvelse med brannslukking. Takk til Jarle Danielsen og Olav Framvik fra KBR Søgne stilte opp for oss.

facebook.com

I dag har det vært en spennende dag med tanke på rekruttering. Først var vi på Mandal vgs sammen med Landskapsentreprenørene As NCC og EBA/Byggopp Agder. Der informerte vi om anleggsgartner og hvilke muligheter som finnes. Læreplasser tilbys! Deretter har vi hatt åpen skole med mye flott ungdom. Vi håper vi ser noen av dere igjen til høsten!

facebook.com

Åpen Skole - Søgne Videregående Skole 2018

facebook.com

I stallen er det mye forskjellig som skjer, f.eks. Alternativ behandling av hest

facebook.com

http://sogne.vgs.no/aktuelt/sommerjobbmesse/

facebook.com

facebook.com

facebook.com

I dag har 2nalg vært heldige å fått oppleve en skikkelig skogdag med snø. Dagens tema var litt traktorkjøring og mest kapping av stokker på mål. Resultatet ble 16,5 m3 med sagtømmer og 1,5 m3 med masse rike. Totalt har de målt opp 350 m med tømmer og sagd seg gjennom nesten 17 m med trevirke! En svært vellykket dag!!

facebook.com

Quiz