Top Local Places

Tune Historielag

Postboks 5, Sarpsborg, Norway
Community Organization

Description

ad

Tune Historielag er en aktiv forening for historieinteresserte "Tunesere".
Laget arrangerer flere turer, både korte og lange, i løpet av året, og inviterer til medlemsmøter med spennende foredrag.
Siden 1980 har laget utgitt medlemsbladet TuneRuner.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Tune Historielag's post

Artikkel om "Elva og bedriften", http://bit.ly/1SVD56t, handler om Greåker Cellulosefabrikk, men i dag har vi funnet frem noen bilder fra en bedrift som lå litt lenger opp i elva. Det første bildet er tatt i 1952 og det er Sannesund Sag og Høvleri vi skal til. Over på Borge-siden ser vi Tomta, der Roald Amundsen ble født 16. juli 1872. Sannesund Dampsag og Høvleri ble kjøpt av L. Erichsen i 1895. Den gikk derfor under navnet Eriksen-saga frem til 30-tallet da Eriksen gikk konkurs og Tune kommune ble garantist for driften. Avisutklippet med Eriksen og bildet av saga er forøvrig fra 1905. En natt i mai 1954 brant saga og brannen var så kraftig at Solbjørg Lervik våknet av all sprakingen, enda hun bodde to kilometer fra saga. På flyfotoet fra 1949 ser vi at Sannesund Sag og Høvleri lå inntil Yven Papirfabrikk. Eiendommen ble i 1960 kjøpt av Gunnar og Finn Sørlie og de flyttet sin møbelproduksjon fra Astridsgate 18.

Photos from Tune Historielag's post
facebook.com

Photos from Tune Historielag's post

Vårt æresmedlem Knut Syversen skrev to artikler i TuneRuner om elva og bedriften. Artiklene handler om utviklingen av industrien langs elva, fra det yrende skipseventyret for drøyt 100 år siden til dagens industri hvor det kommer ett og annet skip innimellom. Du kan lese begge artiklene her: http://www.tunehistorielag.com/artikler/arbeidsliv/. Fabrikken på Greåker har selvsagt vært en stor aktør blant industrivirksomheten langs Glomma. I bildene nedefor ser du et bilde som er tatt fra Greåker fort mot fabrikken i 1925. Flere av husene står fortsatt selv om flere har måttet vike for Rv 119. Jernbanevogna med last er tatt i 1916 av Gustav Larsen Sollem. Det siste bilde er et flyfoto fra Widerøe over Greåker sentrum i 1955 og viser omfanget av fabrikken. Det var butikker av mange slag i og rundt Greåker sentrum på denne tiden.

Photos from Tune Historielag's post
facebook.com

Varteig Historielag

Det er gledelig å se at lokale historielag fremmer historien på en så fortreffelig måte og at dette arbeidet blir vist frem. Godt jobbet Varteig Historielag - vi gleder oss til filmen.

Varteig Historielag
facebook.com

Photos from Tune Historielag's post

Veier og bruer var i mange år et tema for tvister og konflikter. Knut Roen skrev i 1982 en liten artikkel om dette i vårt medlemsblad TuneRuner, http://bit.ly/1Sdz8tp, hvor mangel på vedlikehold gikk så langt at tunepresten Johan Vogt reparerte veien forbi prestegården selv. Reaksjonen fra det offentlige var en korreks. Vogt var prest i Tune fra 1820 til 1859, så bilder fra den tiden er det lite med. Det ene bildet nedenfor er tatt i Dronningens gate rundt 1920 og viser en veivals trukket av hest. Det andre bildet viser standarden på Albert Moeskausvei. Huset er Albert Moeskausvei 54A. Dette huset ble bygd i 1900 og bildet er tatt før 1905. De to jentene i hagen er Margit (til høyre) og Martha Svan som var døtre av Karl J Svan, en av bygdas få fotografer på den tiden.

Photos from Tune Historielag's post
facebook.com

Timeline Photos

Det har vært stille fra oss en liten stund og det har sin forklaring i at vi har laget en ny nettside. Utseende er det samme og adressen er den samme - www.tunehistorielag.no , men bortsett fra det er nettsiden bygd opp fra bunnen av for å tilby ny funksjonalitet. Vi har fått søkemulighet på siden og bedre visninger av bilder. Blant annet har vi en "Før og nå" serie hvor man kan skyve mellom et gammelt og et nytt bilde av det samme motivet. Vi gleder oss til å vise frem bilder fra Tune - og oppfordrer alle til å kontakte oss for å få foreviget gamle bilder. Vi er takknemlige hvis du melder ifra om du ser noe feil på siden eller kommer med forslag til forbedringer.

Timeline Photos
facebook.com

I svev over kulen ved Tunevannet - Sarpsborg24

Sarpsborg24 har gjengitt en av våre artikler som passer meget godt til det vakre vinterværet vi opplever i dag.

facebook.com

Quiz