Top Local Places

PåPlass

Gjerde, Etne, Norway
Internet Company

Description

ad

Infoside for PåPlass ©2006-Current year KQ Interactive Bjarne Valsvik PåPlass er eit event organiseringsverktøy, med muligheter for å lage 'intelligente' kart. Dette kartet kan brukast til plassering av stand/områder, byggninger, scene, evakuering/rømmningsveier mm. Om ønskelig kan dette publiseres til iPhone eller Android telefoner.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Stav, Stavsplassen

Velkommen med! www.stavsplassen.no

facebook.com

Program Rørosmartnan 2016 - Rørosmartnan

http://rorosmartnan.no/program-rorosmartnan/

facebook.com

Quiz

NEAR PåPlass