Top Local Places

Snask Nittedal

Mattias Skyttersvei.2, Oslo, Norway
Shopping Mall

Description

ad

Snask storkiosk, ligger inne på Mo senteret. etablert 1999 Snask storkiosk

Den første Snask storkiosk ble åpnet 18.november 1999 Mo senteret i Nittedal.

Den første forretningen var derfor et eksperiment og var Nittedals første forretning med kiosk, konfekt og spill som kun hadde disse produktene i sitt sortiment. Det viktigste for Confekt-Makeriet (som det den gang het) var å fronte med konfekt og andre spesialiteter i både esker og i løst. Det ble lagt veldig vekt på forretningens design.

Videre forsøkte vi å hente impulser og ideer fra utlandet, for å tilpasse disse til norske forhold.

Omsetningen var tilfredsstillende, men resultatene var allikevel ikke gode nok til at man kunne utbygge konseptet videre.

I 2001 åpnet Cigar-Makeriet Byporten Denne ble profilert med navnet Snask kiosk & cigar nr. 2. Her skulle man prøve å lære av feil og derfor ble sortiment, profil, priser, og design tilpasset det lokale handelsmønster. Resultatene var adskillig bedre - og også i Confekt-Makeri 1 ble tilsvarende endringer foretatt, med gode resultater både på omsetning, konsept og ikke minst resultat.

Jeg begynte å nærme meg det riktige. Man begynte å lete etter riktige steder å etablere nye forretninger. Man var svært avhengig av stor kundemasse, fordi en vesentlig del av omsetningen foregår på impuls. De aller fleste tilbudene vi fikk ble forkastet. Jeg ønsket oss inn på kjøpesentere, fordi man her var beskyttet for vær, vind og sol, samt at vi hadde tro på at fremtidens handel i stadig sterkere grad ville foregå på denne måten. Alle seriøse undersøkelser viste det.


Her er litt for historik før Ski, Storo, Byporten, Arkaden, Plaza, Stortingsgaten, Arkaden og Rykkinn kom:

Det første Cigar-Makeriet ble etablert i 1984. Også her var filosofien bak satsingen at det lå muligheter i å utnytte nisjer i handelen med tobakk og rekvisita.
Mens hele denne bransjen delvis ble sanert og minimalisert, ønsket jeg å gå den motsatte vei, ved å satse på tobakk gjennom et suverent bredt og godt sortiment og utvalg, et personale med stor bransjekunnskap og et konsept ingen andre hadde. Satsingen var dristig - og få hadde tro på CigarMakeri-konseptet, men de tok feil. Tobakkskundene har satt stor pris på våre forretninger og det er en svært høy lojalitet blant disse.

Total omsetning i 2006 var budsjettert med 45 mill. kroner (hvorav vareomsetning utgjorde 22.5 mill.)det betyr at forventet ca 1mill betalende kunder i 2006 i våre butikker. Det er ca 35 mennesker ansatt, inkludert kvelds-og helg ansatte.

Forretningene er eiet av Amin Hag. ble etablert i 1999 (under navnet Amin Hag  endret i 2006) for å få en enhetlig eierstruktur på sikt, forestå fellesoppgaver, sikre og bedre de generelle betingelsene ovenfor våre leverandører av varer og tjenester, samt bidra til en bedre koordinering forretningene imellom.
Idag har selskapet utviklet seg innenfor kioskdrift og et vesentlig bra konsept med stabil fotfeste innafor bransjen, og satset parallelt på eiendom.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Bli med på trekning av gavekort fra oss💰☃️💳

facebook.com

18 år siden Snask åpnet sin første butikk🎉

facebook.com

Spinners med Bluetooth hos oss😊

facebook.com

Nye spinners ankommet igjen.

facebook.com

Mange forskjellige typer! Fra kr 69,-

facebook.com

Idag har vi fått inn nye spinners!

facebook.com

Vi har fått inn hand spinner!

facebook.com

Vi har åpent 1. Mai Kl 1100-1700

facebook.com

Vi har åpent i påsken🐣

facebook.com

Julestemning❄️☃️

facebook.com

Et lite resultat av oppussingen

facebook.com

Informasjon for dere som er våre Ruter kunder!

facebook.com

Quiz

NEAR Snask Nittedal

Oslo

Oslo, Norway
Region