Top Local Places

Handelshøyskolen BI

Nydalsveien 37, Oslo, Norway
College & University

Description

ad

Handelshøyskolen BIs offisielle Facebook-side.
Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning, alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø.

Handelshøyskolen BI er en av Europas største handelshøyskoler med 20.000 studenter. Vi er hovedleverandør av økonomisk og administrativ kompetanse i Norge, og har utdannet over 200.000 kandidater siden 1983.

Den faglige virksomheten ved Handelshøyskolen BI er delt inn i åtte institutter, og en rekke forskningssentre er knyttet til våre institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører forventes av en moderne europeisk handelshøyskole.

Handelshøyskolen BI har en internasjonal profil. Våre forskere samarbeider med fagfolk fra andre land, og utveksler kompetanse som kommer studentene til gode. Vi samarbeider med nærmere 170 skoler i mer enn 40 land. Dette gir studentene svært gode muligheter til å få internasjonal erfaring gjennom utveksling.

Handelshøyskolen BI skreddersyr og spesialutvikler kurs og programmer til en rekke bransjer og organisasjoner innenfor offentlig og privat sektor. Programmene tilpasses slik at de møter virksomheters og enkeltpersoners kompetansebehov.

CONTACT

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Espen Henriksen kommenterer Norges Banks anbefalinger

Burde Norges Bank gått enda lenger i sine anbefalinger til Oljefondet om å selge seg ned i Europa og kjøpe seg opp i USA? Les brevene her: https://www.nbim.no/no/oljefondet/nyheter/2019/fondets-referanseindeks-for-aksjer/

Espen Henriksen kommenterer Norges Banks anbefalinger
facebook.com

Bygger topplag for å løfte norsk helseteknologi

Vil styrke bedriftenes konkurranseevne i internasjonale markeder💪

facebook.com

Multisensory packaging design

Our conception of product packaging has shifted from considering it merely as a means of protection and transportation, to a brand experience device. Research from Carlos Velasco on how to design the ideal multisensory packaging.

facebook.com

BI på topp i studiepoeng per årsverk

– Jeg er stolt av våre faglige medarbeidere på BI som alle har fokus på studentenes læring og god forskningsbasert undervisning, sier rektor Inge Jan Henjesand.

facebook.com

BI Student

Student at BI?🎓 Follow BI Student for student relevant information⬇️

BI Student
facebook.com

Official launch in Vietnam, set to grow further in Asia

Aims to become a Nordic version of Alibaba💥

facebook.com

New logo

Our new logo reflects our continuous change. In people, opinions, values, subjects and knowledge. New logo: https://www.bi.edu/about-bi/strategy/logo/

New logo
facebook.com

Aisha (23) utelukker ikke muligheten for å bli toppleder – men tror mange med flerkulturell bakgrunn setter seg for lave mål

Mangfold styrker læringsmiljøet!🙌

facebook.com

New logo

People change – we adapt. New logo: https://www.bi.edu/about-bi/strategy/logo/

New logo
facebook.com

ARENDALSUKA: Hvordan tilpasse seg når jobben endres? I fremtidens arbeidsmarked vil det ikke lenger være nok med grunnleggende fag og lang erfaring. Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Skal Norge lykkes i en stadig mer kunnskapsintensiv konkurranse må arbeidstakere aktivt tilegne seg ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren for å kunne møte nye krav og forventninger. Hvordan skaper man et arbeidsliv uten datostempling? Vi tar debatten om verktøyene og tiltakene som kan få både den enkelte og næringslivet til å investere i utdanning. Hvordan kan vi sørge for at kompetanseutvikling svarer på behovene i arbeidslivet, uavhengig av sektor? Hvordan kan vi skape ordninger og incentiver som sikrer at det investeres mer i ansattes kompetanse? Hvordan omstiller vi oss når tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før? Er tiltakene i Markussen-utvalget tilstrekkelig? Hvilke er mest aktuelle? Moderator: Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI Panel: Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret Mari Sundli Tveit, direktør for Område Politikk, NHO Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO Solveig Hellebust, Group Executive Vice President People & Operations, DNB

ARENDALSUKA: Hvordan tilpasse seg når jobben endres?

I fremtidens arbeidsmarked vil det ikke lenger være nok med grunnleggende fag og lang erfaring. Flere må stå lenger i jobb, samtidig som endringer i arbeidslivet gjør at vi trenger faglig påfyll raskere enn tidligere. Skal Norge lykkes i en stadig mer kunnskapsintensiv konkurranse må arbeidstakere aktivt tilegne seg ny kunnskap gjennom hele yrkeskarrieren for å kunne møte nye krav og forventninger. Hvordan skaper man et arbeidsliv uten datostempling?

Vi tar debatten om verktøyene og tiltakene som kan få både den enkelte og næringslivet til å investere i utdanning.

Hvordan kan vi sørge for at kompetanseutvikling svarer på behovene i arbeidslivet, uavhengig av sektor?
Hvordan kan vi skape ordninger og incentiver som sikrer at det investeres mer i ansattes kompetanse?
Hvordan omstiller vi oss når tempoet i den teknologiske utviklingen og endringene i samfunnet kommer raskere enn før?
Er tiltakene i Markussen-utvalget tilstrekkelig? Hvilke er mest aktuelle?

Moderator: Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI 

Panel:
Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret
Mari Sundli Tveit, direktør for Område Politikk, NHO
Trude Tinnlund, LO-sekretær, LO
Solveig Hellebust, Group Executive Vice President People & Operations, DNB
facebook.com

New logo

The world is changing – and so are we. New logo: https://www.bi.edu/about-bi/strategy/logo/

New logo
facebook.com

2019 HIGHLIGHTS

WELCOME BACK! 🎓💙

2019 HIGHLIGHTS
facebook.com

Quiz

NEAR Handelshøyskolen BI

Stall Gaustad

Oslo, Norway
Professional Service

JFL Productions

Oslo, Norway
Professional services