Top Local Places

Kvinnherad kommune

Rosendalsvegen 10, Rosendal, Norway
Government Organization

Description

ad

Velkommen til Kvinnherad si facebookside. Sida er meint som ein ekstra informasjonskanal. Førespurnader bør sendast til post@kvinnherad.kommune.no

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Dine30

10. Mai er verdens aktivitetsdag. Helsedirektoratet markerar dagen med ei utfordring: "Prøv dine30 i 30 dager - kjenn forskjellen". Målet er å synleggjere at det ikkje er så mykje som skal til, og at 30 minutt om dagen er veldig bra. Du kan godt dele det opp i 10 min tre gangar om dagen om du syns at det er betre. For dei som vil prøve utfordringa ligg det forslag til eit fint 4 vekers aktivitetsprogram i lenka

facebook.com

Hugs spørjeundersøkelsen om regionsenteret Husnes. Frist for å svara er 21 mai. http://www.kvinnherad.kommune.no/husnes-i-framtida-tankar-om-regionsenteret.5983750-98991.html

facebook.com

Timeline Photos

I dag markerer vi Frigjerings og veterandagen 2017. Dagen starta med minnetale og kransenedlegging ved Bautaen i Rosendal. Vidare vil dagen bli markert med minnetale og kransenedlegging ved bautaen på Husnes, etterfulgt av veterantreff på Peppes pizza. Dagen blir også markert med Føredrag med General Robert Mood på Kulturhuset Husnes i morgon, og samling i radiohola i Høylandsbygd på søndag. Takk til Kristian Bringedal og Lars Børge Seberg for flott sermoni i Rosendal og takk til NIVO, NROF, krigshistorisk gruppe og Høylandsbygd bygdalag for samarbeid om markeringa av denne viktige dagen.

Timeline Photos
facebook.com

Kurs: Hvordan utforme gode byggesøknader? 12. mai 09.00- 15.00

Kvinnherad kommune oppmodar alle som arbeider med byggesøknadar om å delta! Dette er ein unik moglegheit til kompetanseheving saman med saksbehandlarane i kommunen. Målet er meir effektiv saksbehandling av byggesøknadar ved at alt vert riktig fyrste gong.

facebook.com

Spørjeundersøking - Regionsenter Husnes - Kvinnherad kommune

Spørjeundersøking: Husnes i framtida - Tankar om regionsenteret. Fint om du kan setje av litt tid til ei spørjeundersøking om regionsenteret Husnes. Undersøkinga er anonym, men om du vil vera med i trekninga av ein IPad, må du registrera e-post adressa di til slutt.

facebook.com

Kvinnherad frivilligsentral

Gledessprederane har hatt bingo på Husnes sjukeheim i dag!

Kvinnherad frivilligsentral
facebook.com

Kvinnherad frivilligsentral

Etterlyser frivillige til å leia seniortrim på Halsnøy, full opplæring vil bli gitt. Sjå Kvinnherad frivilligsentral si side for meir informasjon. :)

Kvinnherad frivilligsentral
facebook.com

Timeline Photos

Saman med våre samarbeidspartar lyser vi no ut Kvinnherad kulturstipend: http://www.kvinnherad.kommune.no/kvinnherad-kulturstipend-2016.5696562-98991.html

Timeline Photos
facebook.com

Timeline Photos

Det er ei glede å dele dette:

Timeline Photos
facebook.com

https://jobb.kvinnherad.kommune.no/recruitment/opening;jsessionid=3193F5CBE28C097720DF148041BFF6C4?0

facebook.com

Photos from Kvinnherad kommune's post

Foreldremøte for barnehagane i Kvinnherad i kveld. Pål Roland leia oss gjennom ei økt der det var fokus på kor viktig varme og grensesetjande vaksne er i barneoppdragelse. Kjekt med godt frammøte i ei vinterferieveke

Photos from Kvinnherad kommune's post
facebook.com

Kvinnherad frivilligsentral

Interessert i å vera med på morgon yoga på Husnes? Klikk deg inn på Frivilligsentralen sine sider for å lesa meir.

Kvinnherad frivilligsentral
facebook.com

Quiz