Top Local Places

Ressursteamet BUF Narvik

Kongensgate 49, Narvik, Norway
Public & Government Service

Description

ad

Ressursteamet – barn, unge og familie setter menneskets ressurser i sentrum gjennom samtaler, øvelser, humor og trening.
Ressursteamet – barn, unge og familie setter menneskets ressurser i sentrum gjennom samtaler, øvelser, humor og trening.

Vi har åpent mellom 08:00 - 15:30, men pga mye oppdrag utenfor lokalet oppfordrer vi til å lage avtale på forhånd.

Målgruppen er barn og unge i alderen: 0 - 23 år


Ressursteamet - barn, unge og familie retter sin virksomhet mot barn og unge i kommunen i aldersgruppen 3-23 år, samt deres familie. Avdelingen er i en oppstartsfase, men skal på sikt kunne tilby barn, unge og familier tjenester tidligst mulig for å avverge sykdomsforløp innenfor rus, psykisk helse og atferd.  Vi ønsker å bidra til å forebygge, avdekke og stoppe forløp som vil føre til vedvarende vansker for målgruppen.

Ressursteamet – barn, unge og familie har taushetsplikt.

Hege PMTO  tlf 47 65 78 93
Stine  MI, ART og SPT tlf 90 02 76
Silvia Oppvekstkoordinator 91 00 68 46

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

#JegErHer Barn har rett til å si sine meninger og bli hørt i alle saker som angår dem. Seksuelle overgrep mot barn angår barn. I Redd Barnas #JegErHer-arbeid løfter Redd Barna fram 10 ønsker fra barn og unge for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn. Barn vet hva som skal til for at de skal oppleve å bli sett, hørt og trodd. Barn vil bidra i kampen mot seksuelle overgrep. Derfor har barn fra hele landet bidratt med ønsker til hvordan voksne kan si «Jeg er her» og vise at de bryr seg på ekte.

facebook.com

#HVERDAGSKJÆRLIGHET

facebook.com

https://www.narvik.kommune.no/aktuelt/noen-ganger-er-det-greit-med-litt-forandring.155117.aspx

facebook.com

Informasjonsmøte om fosterhjem i Narvik.

facebook.com

facebook.com

https://www.pmto.no/tilbud-til-familier/pmto Se video for en kort presentasjon om PMTO foreldreveiledning. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller ønsker tilbud fra oss på Ressursteamet.

facebook.com

" Ingen skal grue seg til å gå på skolen, du har krav på å ha det bra" Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

facebook.com

facebook.com

SMIL - styrket mestring i livet. - et lærings- og mestringstilbud som retter seg mot barn og unge i familier hvor foreldre sliter med psykisk sykdom, somatisk sykdom eller rusproblemer. SMIL-kurset setter barnet/ungdommens behov i sentrum, kurset har til hensikt og fremme mestring, forståelse og åpenhet. Ta gjerne kontakt :) https://mestring.no/smil-a-gjore-en-forskjell/

facebook.com

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. https://www.udir.no/nullmobbing/

facebook.com

https://www.pmto.no/ Her finner du informasjon om PMTO som er et av flere tilbud du kan få fra Ressursteamet.

facebook.com

https://hjelptilhjelp.no/Rusproblemer/her-har-de-nesten-lost-problemet-med-rusbruk-blant-ungdom Les hva Island gjorde for å få ungdom til å slutte å ruse seg.

facebook.com

Quiz

NEAR Ressursteamet BUF Narvik