Top Local Places

Klimaskolen

Tore Hunds Gate 50, Narvik, Norway
School

Description

ad

- Den globale oppvarmingen er en trussel mot hele sivilisasjonen vår
- Klimaskolen skal bidra til en global mobilisering mot denne trusselen
Klimatrusselen er en trussel mot vår sivilisasjon og alt liv på kloden. Gjør vi ikke en markant global innsats for å stoppe den globale oppvarmingen, vil jorden være ødelagt som levelig planet for våre barn, barnebarn og alle fremtidige generasjoner. Og det haster å gjøre noe. Det vil kreve en mobilisering på linje med den USA klarte under 2. Verdenskrig. En folkelig mobilisering må til for å legge press på verdens politikere og andre beslutningstakere. Og for hvert år vi venter blir det vanskeligere og dyrere.

Klimaskolen er et undervisningsprogram som går dypt i både truslenes omfang og dynamiske sammenhenger. I tillegg gjennomgås helhetlige løsningsmodeller og det gis anvisninger på hva vi kan gjøre som enkeltmennesker, grupper, organisasjoner, lokalsamfunn og stater. En god del av undervisningsprogrammet bygger på Lester R. Brown sitt arbeid. Se: http://www.earth-policy.org  

"Saving Civilization Is Not a Spectator Sport" (Lester R. Brown)

Kursleder er Hans Jørgen Rasmussen, pensjonert psykolog, bosatt i Narvik, en svært engasjert og erfaren underviser og kursholder. Han jobber mye med dokumentarfilmer i undervisningen, som er en kombinasjon av foredrag, filmer og samtaler. Deltakernes reaksjoner blir brukt aktivt i undervisningen, som tilpasses deres bakgrunnskunnskaper og spesielle ønsker om innhold.  


Kurset er utviklet og etablert i Narvik som et kurs over 8 uker, 1 kveld a 3 timer pr. uke. Det tilbys også en mer kompakt variant - 1 helg m. 4 timer fredag kveld, 8 timer lørdag og 4 timer søndag.  Kursleder er interessert i å tilby dette kurskonseptet over hele landet.

Quiz

NEAR Klimaskolen