Top Local Places

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

Løvlimoen 1, Meråker, Norway
Local Business

Description

ad

Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA er et kultiveringsanlegg for villlaks i Stjørdalselva. Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA er et kultiveringsanlegg for laks i Stjørdalselva. Klekkeriet eies av fiskerettshavere, Stjørdal JFF, Meråker JFF og andre med interesser i laksefisket i Stjørdalsvassdraget. Andelslaget har som formål å eie og drive et klekkeri for anadrom laksefisk for Stjørdalsvassdraget.

Klekkeriet skal drives etter selvkostprinsippet. Denne type kultivering har en lang historie i vassdraget, helt fra det første klekkeriet startet ved Løvlimo i 1901. Dagens klekkeri har den samme beliggenheten og utnytter de samme grunnvannskildene som det første klekkeriet.


Det nye klekkeriet ble bygd som en følge av de nye kraftreguleringene (Meråkerutbyggingen) tidlig på 1990-tallet. Lakseinteressene, forskningsmiljøet og kraftregulanten (NTE) så i denne sammenheng nytte av et lokalt lakseklekkeri som kunne levere lakseyngel til ulike forsøk med avbøtende tiltak for laksen. Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA ble derfor stiftet og et nytt klekkeri ble bygd i 1992. I 1993 ble de første lakseunger satt ut i vassdraget fra dette klekkeret.

PRODUKSJON


Klekkeriet produserer hvert år ca. 80 000 settefisk av laks som settes ut som 0+ på strekninger oppstrøms lakseførende del av Stjørdalsvassdraget. I tillegg produseres det også av og til en mindre andel rogn til rognutlegging på strekninger i Dalåa oppstrøms Øydammen.

RECENT FACEBOOK POSTS

facebook.com

Photos from Stjørdalsvassdragets Klekkeri's post

Vi har nå flyttet all lakseyngel til yngelhallen på Klekkeriet. Foringen har begynt. Yngelen er ennå småspist, men vil om ikke lenge få bedre appetitt. Vi håper på å få satt ut ca 90 000 yngel til høsten :)

Photos from Stjørdalsvassdragets Klekkeri's post
facebook.com

Stjørdalsvassdragets Klekkeri

Stjørdalsvassdragets Klekkeri
facebook.com

Untitled Album

Untitled Album
facebook.com

Stjørdalsvassdragets Klekkeri's cover photo

Stjørdalsvassdragets Klekkeri's cover photo
facebook.com

Quiz